h

Programma 2010: Hoe gaan we onze plannen betalen?

Nederland is een rijk land en Rotterdam is een rijke gemeente, met veel arme inwoners. De gemeente is al vele jaren erg zuinig. Alle begrotingen waren sluitend. Veel aandelen in nutsbedrijven zijn verkocht. De reserves van de verschillende diensten zijn ruim gevuld.

Politiek is een kwestie van keuzes maken. Er is geld genoeg – het ligt er maar aan hoe je het wilt verdelen. De gemeente Rotterdam geeft elk jaar 3,5 miljard euro uit op haar begroting. Dat is erg veel geld. Voor nuttige zaken. Om wegen te onderhouden, bruggen te bouwen, trams te laten rijden, de straten te vegen, paspoorten te verstrekken, scholen te bouwen. Heel veel van dat geld wordt besteed aan salarissen van duizenden personeelsleden van de gemeente en anderen die nuttig werk voor de stad doen. Dat moet vooral zo blijven. Al mogen de salarissen aan de top wel wat omlaag om de lagere salarisschalen wat hoger te maken.

Maar er zijn ook veel zaken waar we het geld van de Rotterdammers anders en beter kunnen inzetten. Dus niet voor nog meer dure externe adviseurs (160 miljoen in 2008), terwijl we zelf voldoende deskundigheid in huis hebben. Niet voor bureaucratie en het eindeloos rondpompen van geld. Niet voor peperdure parkeergarages,blunderputten (103 miljoen) of andere bodemloze prestigeprojecten waar de meeste Rotterdammers niets aan hebben. Niet alleen 50 miljoen per jaar voor veiligheid en repressie, maar ook geld om de jeugd te stimuleren weer mee te doen. En niet 200 miljoen om dure grond van projectontwikkelaars te kopen omdat zij het even moeilijk hebben vanwege de kredietcrisis, zoals in 2009 gebeurde.

Op allerlei terreinen heeft de gemeente geld over. Er zijn allerlei reservepotjes. Bijvoorbeeld het IFR, waarin de vele honderden miljoenen uit de verkoop van nutsbedrijven zijn gestort. Ruim 700 miljoen euro is daar apart gezetvoor slechte tijden. De crisis is een goed moment om een flink deel van dat geld te investeren in de sociale infrastructuur. Met de crisis als argument strooit de gemeente nu echter aan de ene kant met tientallen miljoenen richting projectontwikkelaars, terwijl er aan de sociale kant enorme bezuinigingen zijn aangekondigd.

Als het aan de SP ligt gaat de stofkam door de begrotingen van alle diensten, worden alle reservepotjes nog eens tegen het licht gehouden en worden megalomane plannen geschrapt. In totaal kan er gemakkelijk vijf procent – 175 miljoen – van de huidige gemeentebegroting worden omgebogen om daar gewone Rotterdammers van te laten profiteren. De gemeentebelastingen kunnen een stuk eerlijker worden gemaakt: door mensen met een duur huis wat meer te laten betalen en mensen die minder hebben wat minder.

Politiek is een kwestie van kiezen. Wij maken andere, betere keuzes voor Rotterdam. Wij kiezen voor de menselijke maat. Wij kiezen ervoor om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. Wij willen ervoor zorgen dat Rotterdam die bruisende stad blijft, waarin iedereen eerlijke kansen krijgt, veilig over straat kan, goed kan wonen en werken, zijn of haar kinderen kan laten opgroeien en kan genieten van het leven. We roepen iedereen die het eens is met die visie op om SP te stemmen op 3 maart.


<-- Vorige | Overzicht

U bent hier