h

Gelukkig en Strijdbaar 2024

16 januari 2024

Gelukkig en Strijdbaar 2024

Foto: SP Rotterdam

Op 12 januari hadden we een gezellige nieuwjaarsborrel en een strijdbare bijeenkomst over een sociale visie op wonen. 

Mustapha Eaisaouiyen van Recht op de Stad is met onze fractievoorzitter Theo Coskun in gesprek gegaan over de nieuwe woonvisie. De SP ondersteunt de reactie van Recht op de Stad op de nieuwe Woonvisie.

Foto: SP Rotterdam

Onze afdelingsvoorzitter Emin Basoglu wenste iedereen een gelukkig en strijdbaar 2024. Lees hier zijn toespraak:

'In het NRC Handselsblad van vandaag is te lezen dat Burgemeesters in Nederland donkere tijden zien. Ik citeer: 'In hun nieuwjaarstoespraken klinken de burgemeesters eensluidend: heb meer oog voor elkaar en verval niet in moedeloosheid.'

'Ik zie geen donkere tijden. SP’ers zijn optimistisch. Zoals te zien is op de mooie poster achter mij: De SP zal ook in 2024 samen met Rotterdammers Rotterdam kleurrijker en beter maken. Door samen de krachten te bundelen en in actie te komen tegen onrecht. Dus:

''Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet.'' (Karel Glastra van Loon, Een Mens is Meer.)

Ik wens iedereen een gelukkig en strijdbaar 2024.'

Reactie toevoegen

U bent hier