h

Geen Woorden Maar Varen

23 mei 2023

Geen Woorden Maar Varen

Foto: OPEN Rotterdam / Spandoek aan molen de Hoop in Rozenburg

De SP maakt zich grote zorgen over het autoveer in Rozenburg. De pont die auto’s vervoert tussen Rozenburg en Maassluis is inmiddels 7 maanden uit de vaart. De Rozenburgers roepen al tijden om een oplossing, afgelopen zaterdag met een groot spandoek als noodkreet. De SP heeft hierover in de provincie Zuid-Holland al meermaals vragen gesteld, echter is de SP van mening dat ook de gemeente Rotterdam een rol speelt in dit debacle. Daarom heeft de SP Rotterdam op 23 mei schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. 

Het kan niet zo zijn dat een kleine kern binnen Rotterdam al zo lang zonder fatsoenlijke verbinding zit. De Rozenburgers roepen al tijden om een oplossing. Net als de Rozenburgers ziet SP Rotterdam nog geen enkel perspectief, dit duurt veel te lang.

Om die reden roept de SP Rotterdam de gemeente op tot verantwoording. De vragen die de SP Rotterdam aan het college stelt gaan onder andere over de verwachtingen wanneer het autoveer weer in gebruik kan worden genomen en wat het college gaat doen om het veer zo spoedig mogelijk weer in de vaart te krijgen.

Ook vraagt de SP Rotterdam hoe het college de taak van de provincie Zuid-Holland voor het in stand houden van het autoveer ziet en of het mogelijk is dat gemeente Rotterdam samen met de provincie Zuid-Holland de uitvoering overneemt.  Zo zou de gemeente zelf kunnen zorgen voor een autoveer tussen Rozenburg en Maassluis. Of de gemeente Rotterdam financieel kan bijspringen om het veer zo spoedig mogelijk weer in de vaart te nemen is een volgende prangende vraag. 

Burgercommissielid Just Hovens Greve van de commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat heeft de vragen opgesteld. Hij licht toe wat het effect is van het niet varen van de pont. ‘’Rozenburgers moeten nu enorm omrijden met de auto, soms wel 26 kilometer. Dat kost de bewoners geld, tijd en energie, en dat al meer dan een half jaar! Daarnaast zien Rozenburgers dat er werkelijk niets gebeurt om er voor te zorgen dat het veer weer gaat varen. Ik zie dat men het vertrouwen in de politiek hierdoor totaal verliest.’’ 

Volgens de SP moet de gemeente Rotterdam nu echt ingrijpen. Er is zelfs geen uitzicht op een startdatum van het autoveer.  De primaire verantwoordelijkheid van dit falen ligt bij de provincie Zuid-Holland. Zij hebben een concessie gegund aan een partij die de afspraken niet kan nakomen vanwege financiële problemen. De inwoners van Rozenburg hiervan hebben hier dermate last van dat de gemeente nu het gesprek aan moet gaan met de provincie of wellicht zelfs het Rijk om zo snel mogelijk een concrete oplossing te forceren. 

Deze schrijnende situatie laat het falen van de marktwerking goed zien. Betrouwbaar vervoer is een verantwoordelijkheid van de overheid en moet je niet overlaten aan de grillen van bedrijven. Just Hovens Greve licht het falen toe: ‘’Een aanbesteding in de markt is heel complex. De provincie zit vast aan een partij die geen dienst levert. En de provincie vindt het blijkbaar heel moeilijk om verantwoordelijkheid te nemen. Ze willen niet financieel bijspringen, het contract verbreken of het zelf gaan doen. Daardoor zitten we nu in een soort niemandsland. Zo zie je maar weer dat een aanbesteding aan een derde partij een slecht idee is. De provincie en de gemeente zouden dit veel beter zelf kunnen regelen door bijvoorbeeld samen een regionaal vervoersbedrijf op te richten. Op die manier kunnen de problemen bij Rozenburg worden opgelost’’.

In het HP artikel ‘Opgeofferd aan de markt’ wordt de schrijnende situatie uitgebreid toegelicht door Lies van Aelst, de fractievoorzitter van SP Zuid-Holland. 

Kijk voor meer informatie over de acties rondom Rozenburg op de site van SP Zuid-Holland

Reactie toevoegen

U bent hier