h

Nieuwe omgevingsvisie funest voor Rotterdammers

7 december 2021

Nieuwe omgevingsvisie funest voor Rotterdammers

Foto: SP Rotterdam

Op 2 december heeft de gemeenteraad de nieuwe omgevingsvisie ‘De Veranderstad, werken aan een wereldstad voor iedereen’ vastgesteld. Helaas constateert de Rotterdamse SP-fractie dat deze omgevingsvisie niet voor iedereen gaat werken, maar vooral bedoeld is voor rijke mensen. Daarom heeft fractievoorzitter Aart van Zevenbergen tegen deze omgevingsvisie gestemd.

Deze omgevingsvisie dient als vervanging voor de Stadsvisie 2030 en als leidraad voor de nieuwe omgevingswet.

Aart van Zevenbergen: De heersende ideeën van een tijd waren slechts de ideeën van de heersende klassen. Dit is een uitspraak van een bekend filosoof: Karl Marx. Als we later terugkijken op de huidige omgevingsvisie ontkomen we er niet aan te beseffen wie nu de heersende klasse is.’

Deze omgevingsvisie wil Rotterdam veranderen in een stad voor ‘rijke’ mensen. De klasse die zogezegd compact, gezond, inclusief, duurzaam en productief is. Een visie waarin mondige ‘goed ontwikkelde’ Rotterdammers zich thuis voelen.

Van Zevenbergen: ‘Wat mis ik in dit kompas? Het sociale perspectief. Het zorgzame perspectief. In Rotterdam zijn evenwel heel veel mensen die niet gelukkig zijn en die niet ‘rijk’ zijn. Die behoeftig zijn. Ik zie een stad van tweedeling!’

Het heersende neo-liberale gedachtegoed heeft de Nederlandse samenleving verloedert. Door de coronapandemie wordt dit goed zichtbaar. Achterstanden in bijna alles: Wonen, zorg, klimaatmaatregelen.

Van Zevenbergen: ‘Over problemen praten is ‘not done’: Calimero, zuurpruim of azijnpisser. Managers-taal en bestuurders geneuzel en alleen goed-nieuws-shows domineren. Nou, de staat van Nederland en Rotterdam is helaas geen goed nieuws. De heersende en gearriveerde klassen hebben dat idee wel maar als je huis wordt gesloopt of je kan je recht niet halen en de overheid doet gewoon niet wat er is beloofd, dan denk je wel anders. En wat denk je van starters op de woningmarkt…’

Als we dus een omgevingsvisie voor Rotterdam gaan bepalen met de bewoners van Rotterdam dan zal het college en de wethouder moeten ‘afdalen’ naar de ideeën van de niet-heersende klassen. En moeten luisteren naar dingen die we misschien niet graag horen. Als we dat niet doen wordt Rotterdam een stad van ‘gearriveerden’. Zonder de broodnodige dynamiek van de diversiteit.

De omgevingsvisie gaat over fysieke ontwikkelingen van de stad en de regio. Die bepalen meer dan de stenen. Is een stad bijvoorbeeld een speelplaats voor volwassenen of kunnen jongeren en kinderen ook leven in de stad?

Van Zevenbergen: ‘Inspraak en participatie vereist toerusting en gelijkwaardigheid. Ik heb de afgelopen vier jaar diverse participatieprocessen gezien waarbij de participatie en betrokkenheid mijns inziens vooral ingevuld werd met alleen informatieverstrekking, uitleg en voorlichting geven. Rotterdammers krijgen geen echte zeggenschap. Ik wil een Rotterdam zien die zich inzet voor verheffing om bewoners vitaal te maken om sterke en betrokken inwoners van deze stad te kunnen zijn.’

De SP heeft benadrukt dat de betaalbare stad centraal moet staan in de omgevingsvisie en tweedeling vermeden dient te worden. Want betaalbaar voor de één, is onbetaalbaar voor een ander. Verder had de SP kritiek op een passage in de omgevingsvisie over ‘moderniseringslocaties’, het college doelt hiermee op potentiële slooplocaties. De SP vindt het onacceptabel dat er van bovenaf wordt bepaalt of een wijk gesloopt of ingrijpend veranderd wordt. Daarom hebben wij ervoor gepleit om de zogeheten ‘waarde-scan op wijkniveau’ samen met wijkraden uit te voeren.

Verder vindt de SP het belangrijk dat Rotterdammers volledige, onafhankelijke ondersteuning en prioritering moeten krijgen ten opzichte van marktpartijen die nu veel makkelijker belangen naar voren kunnen schuiven.

Ook (digitale) burgerrechten zoals privacy, zeggenschap over data en democratische controle op technologie moeten gewaarborgd worden in de omgevingsvisie. Helaas is ons voorstel voor het waarborgen van (digitale) burgerrechten in de omgevingsvisie niet aangenomen.

Reactie toevoegen

U bent hier