h

Begrotingsbehandeling 2022: Rotterdam komt in opstand!

25 november 2021

Begrotingsbehandeling 2022: Rotterdam komt in opstand!

Foto: SP Rotterdam

Op 9 en 11 november is de Begroting 2022 en de woonvisie besproken in de gemeenteraad. De Rotterdamse SP-fractie heeft zich uitgesproken tegen de asociale verpanding van onze stad. Met onze inbreng en voorstellen hebben we duidelijk gemaakt dat Rotterdam niet op oude voet door kan gaan. Steeds meer Rotterdammers komen in opstand voor een inclusieve, duurzame en sociale stad.

Het huidige college verwacht dat Rotterdam na Corona sterker doorgaat. Helaas ziet de SP dat het college niets of weinig doet om problemen bij de wortel aan te pakken. Taylan Cicek: ‘Rotterdam. Sterker Door’ roept het college. Sterker door?, vertel dat maar aan de mensen die het slechter kregen door corona, mensen die het eigenlijk al slecht hadden. Corona legt de ongelijkheid bloot, de harde oneerlijkheid van onze falende kapitalistische systeem.'

Om de energiearmoede door stijgende kosten tegen te gaan heeft de SP twee voorstellen gedaan. De gemeente moet wat ons betreft de plaatsing van zonnepanelen op alle geschikte daken faciliteren en de opbrengsten van deze zonnepanelen publiek maken en inzetten om de energierekening voor huishoudens te verlagen. En het grootschalig isoleren van woningen moet mogelijk worden gemaakt en hierbij de kosten voor dit isoleren te vergoeden voor de laagste inkomens. Helaas zijn beide SP voorstellen niet aangenomen.

Taylan Cicek was fel tijdens het debat over de woonvisie: 'Meer dan 14.500 woningen onttrokken aan de sociale voorraad. Een college dat volstrekt uitgehold is van realiteitszin en midden in een wooncrisis onevenredig hard door gaat met het slopen en onttrekken van betaalbare huisvesting'

De SP heeft tien voorstellen ingediend om van de oneerlijke woonvisie een eerlijke bewonersvisie te maken. Helaas hebben negen voorstellen voor een eerlijker woonbeleid geen meerderheid gekregen. Alleen ons voorstel om een lobby te starten richting de Tweede Kamer en Minister om de verhuurdersheffing af te schaffen heeft een meerderheid gehaald. De verhuurdersheffing bedreigt de continuïteit van grote volkshuisvesters in Rotterdam en daarmee de volkshuisvesting in de stad. De verhuurdersheffing van het kabinet heeft dus grote negatieve gevolgen voor de Rotterdamse huurders en daarom heroverwogen dient te worden. En stap in de goede richting dat Rotterdam nu duidelijk maakt dat de verhuurdersheffing heroverwogen dient te worden.

Het politieoptreden tijdens de woonopstand is inmiddels ook in de raad besproken. De SP ondersteunt volledig de eis voor een onafhankelijk onderzoek naar het excessieve politieoptreden op 17 oktober. Het voorstel voor een onafhankelijk onderzoek heeft helaas geen meerderheid gehaald, doordat PvdA en D66 tegen hebben gestemd.

Ook werd het laatste nieuws over stopzetting Feyenoord City besproken. Aart hierover tijdens de gemeenteraad: 'Het valt niet mee om supporter van Feyenoord te zijn.  Het valt ook niet mee om Rotterdammer te zijn en te wachten op een woning. Het stadion en Feyenoord City zijn door het weigeren van een Plan B in een symbiotische relatie beland. Nu zitten we met de gebakken peren.'

Aart vervolgt en concludeert dat het stadion een slecht idee was: 'Waarom is er niet naar de supporters geluisterd? Als we vanaf het begin gewoon naar supporters hadden geluisterd zaten we nu niet zo diep in de shit. Want laten we eerlijk zijn: het is toch vreselijk waar we nu in zitten. We zijn gepiepeld en dat voelt niet lekker'

Omdat het momenteel onduidelijk is op welke wijze en waarom bepaalde (nieuwe) technologie wordt toegepast in de stad, heeft de SP tijdens de begrotingsbehandeling een voorstel ingediend om de impact van technologie inzichtelijk te maken. Met succes: vanaf nu moet de gemeente met maximale transparantie aantonen waarom en hoe de gemeente bepaalde technologie gebruikt. De gemeente gaat om hiermee te beginnen op rotterdam.nl de impact van technologie inzichtelijk te maken.

Reactie toevoegen

U bent hier