h

Speeltuinverenigingen: “wie investeert in ons?”

18 augustus 2021

Speeltuinverenigingen: “wie investeert in ons?”

Foto: SP Rotterdam / SP Rotterdam

Eind vorig jaar hebben we de wethouder verzocht speeltuinverenigingen te betrekken bij het op te stellen uitvoeringsprogramma. Wethouder De Langen wilt onder andere dat speeltuinen meer de samenwerking opzoeken met andere organisaties in de wijk, zodat er meer activiteiten georganiseerd kunnen worden. Ook zet de wethouder in op de groei van vrijwilligers en zint hij op een fysieke vernieuwing van de speeltuinen. We houden vinger aan de pols en gingen langs een aantal verenigingen om te vragen of zij betrokken worden bij het nieuwe beleid; waar behoefte aan is en waar kansen liggen om een lokale ontmoetingsplek te blijven voor kinderen en bewoners.   

Veruit de meeste speeltuinen die we gesproken hebben, organiseren al samen met andere partners in de wijk activiteiten voor jong en oud. Waar minder samenwerking aanwezig is, moet men kijken naar de buurt zelf, zeggen de verenigingen. Niet in alle wijken worden er met regelmaat activiteiten georganiseerd voor kinderen. Sommige beheerders investeren in netwerken, maar een unanieme vraag is: “wie komt naar ons? ”

Wat duidelijk is dat we het functioneren van speeltuinen niet los kunnen zien van de bezuinigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd. Niet iedere speeltuin heeft nog een betaalde beheerder; de subsidie voor de vaste lasten en organiseren van activiteiten is niet toereikend; en er is geen volwaardige belangenbehartiger meer voor alle speeltuinen. Dat is een gemis. En met het stopzetten van de subsidie voor de Duimdroppen wordt het voortbestaan van BSW bedreigt. Daarmee komt dan de ondersteuning bij de jaarlijkse subsidieaanvraag te vervallen.

Inzetten op het werven en binden van vrijwilligers is een mooi plan, maar de verenigingen zeggen wel dat ze op z’n minst een beheerder nodig hebben met voldoende uren om de speeltuin draaiende te houden en vrijwilligers te begeleiden. “Dat kan het bestuur niet alleen, want ook wij zijn vrijwilligers.”

De besturen en beheerders die we gesproken hebben zetten zich al (tientallen)jaren in voor hun speeltuin. “We missen een gemeente die daad bij woord zet”, zegt een bestuurder. “De gemeente wilt nu speeltuinen herinrichten, maar als we een aanvraag doen voor bijvoorbeeld een nieuw speeltoestel dan krijgen we vaak nul op het rekest. En we doen het voor de kinderen, niet voor onszelf.”  Verenigingen zijn benieuwd naar wie de herinrichting van het speelveld zal uitvoeren, wanneer dit zal zijn en hoeveel budget daarvoor beschikbaar komt. “Dat is ons niet duidelijk geworden met het gesprek met de gemeente”, zegt een penningmeester. Ook vragen verenigingen zich af wie zal betalen voor het toegankelijk maken van het clubhuis voor kinderen met een beperking. “We betalen zelf voor onderhoud van het gebouw en dat kan aardig oplopen. We zijn er voor alle kinderen, maar we kunnen niet alle kosten telkens zelf ophoesten.”

Het uitvoeringsprogramma wordt nog besproken en de SP-fractie zal over al deze zaken duidelijkheid vragen bij het college.  

Reactie toevoegen

U bent hier