h

Verklaring SP over sloopbesluit Woonstad Gerdesia-Midden

3 juni 2021

Verklaring SP over sloopbesluit Woonstad Gerdesia-Midden

Foto: SP Rotterdam

Woonstad heeft met het recente besluit om de wooncomplexen aan de Gerdesiaweg, Van der Leckestraat en Van de Broekstraat te slopen, de inspraak van bewoners volledig genegeerd. Ook gaat Woonstad voorbij aan de bouwhistorische waarde van de complexen en de goede mogelijkheden voor renovatie.

Voor de SP komt dit niet als een verrassing. Woonstad is voor de SP een oude bekende en volgt ongeveer hetzelfde patroon als bij de sloop van Nieuw Crooswijk.

  1. Woonstad laat een buurt jarenlang verwaarlozen. Verricht geen onderhoud, laat bewoners met lekkages en tochtende kozijnen zitten. Terwijl in de huur ook deugdelijk onderhoud zit, krijgen de huurders niet waarvoor ze betalen. Woonstad gebruikt de huurders als melkkoe.
  2. Woonstad communiceert vervolgens aan de huurders en politici dat de staat van de woningen zo slecht is dat er gesloopt en nieuw gebouwd moet worden. Voor politici die voor de “Woonvisie” zijn een feestelijk bericht. Geboren en getogen Rotterdammers zien zij liever opzouten en plaats maken voor dure import.
  3. Maar de sloop-nieuwbouw gaat wel “sociaal” natuurlijk. In Nieuw Crooswijk kregen alle 1800 huishoudens terugkeergarantie in Nieuw Crooswijk maar die moesten wel in ca. 400 nieuwe sociale huurwoningen gepropt worden omdat de rest van de woningen onbetaalbaar waren voor de Crooswijkers.
  4. En zie: dan heb je een wijk met dure import met hoge hypotheken en hoge huren. Dure import die zich op de Kerkhoflaan verschuilen achter een groot metalen hek.  

Woonstad Rotterdam zou eigenlijk Duurstad Rotterdam moeten heten.

Met betrekking tot Gerdesia-Midden gaat het iets anders. Stap 1, 2 en 4 zijn hetzelfde. Naar de buitenwacht communiceert Woonstad dat het in Gerdesia-Midden om de bouw van 130 nieuwe sociale huurwoningen gaat. Daarbij zitten 2 adders onder het gras:

  • De grootte van de nieuwe huurwoningen is onduidelijk omdat Woonstad niets los laat over aantal m2, aantal kamers en bijbehorende huurprijs van de woningen. Echter de landelijke reactie op sterk stijgende bouwprijzen[1] laat zien dat wooncorporaties kleinere appartementen laten bouwen[2]. De verwachting is dat nieuwbouwwoningen aanzienlijk kleiner worden dan de huidige betaalbare 4, 5 en 6 kamerappartementen tot 110 m2. Waar laat je kinderen en spullen in de kleinere nieuwbouw? Gezinnen zijn gedwongen te verhuizen.
  • Woonstad kent 2 categorieën sociaal, basis en plus[3]. Voor de plus categorie moet de huurder meer huur betalen en maar ook een hoger inkomen hebben. Zo kunnen gezinnen met een jaarinkomen lager dan € 32.200 niet terugkeren als de woningen in de pluscategorie vallen.

Een geraffineerde wijze van gentrificeren onder het mom van “sociaal”.

De SP stelt zich daarom achter het renovatieplan voor de zittende bewoners van architect en emeritus hoogleraar Jouke Post. Het renovatieplan van Jouke Post omvat de 114 bestaande woningen renoveren en 27 ouderenwoningen bijbouwen: dat is totaal 141 woningen. Dat zijn er 11 meer dan de 130 kleine “sociale” huurwoningen van Woonstad.

De nieuwbouw ouderenwoningen kunnen gebruikt worden als wisselwoning tijdens de renovatie.

Het Plan Post steunt op de enorme kennis en ervaring uit de Rotterdamse stadsvernieuwing waarbij tienduizenden woningen werden gerenoveerd en dezelfde kwaliteit werd bereikt als bij nieuwbouw. De legendarische staatssecretaris Jan Schaefer noemde dit “vernieuwbouw”. Vernieuwbouw duurt veel korter dan sloop-nieuwbouw en is aanzienlijk goedkoper, de fundering en casco van de wooncomplexen staan er al en daardoor kunnen de huurprijzen onder de 633 euro (sociaal basis) per maand blijven. Overigens is een sloopbesluit van Woonstad slechts een eerste stapje in een proces dat nog omgekeerd kan worden. In Gerdesia-Midden is nog niets verloren! 


[2] Monitor Nieuwbouw Sociale huurwoningen 2019 | Rapport | Rijksoverheid.nl blz. 13 door de toegenomen bouwkosten de grootte (m2) van de appartementen tussen 2014 en 2018 met 23% is afgenomen tot gemiddeld 69 m2.

[3] Woonstad leaflet passend toewijzen.

U bent hier