h

Overbieden op corporatiewoningen blijft mogelijk

22 april 2021

Overbieden op corporatiewoningen blijft mogelijk

Foto: SP Rotterdam

Tijdens de actualiteitenraad van 22 april sprak VVD-wethouder Bert Wijbenga uit dat het college niets gaat doen om prijsopdrijving bij verkoop van sociale woningen tegen te houden. Vreemd genoeg vindt het college prijsopdrijving bij nieuwbouwprojecten van vrijesectorwoningen wel onwenselijk. Wijbenga is stevig aan de tand gevoeld hierover door SP-raadslid Kees Jonker.

De SP kon zich eigenlijk niet anders voorstellen dan dat de wethouder en het college prijsopdrijving bij te koopstaande corporatiewoningen niet zou toejuichen.  

Want in een maand tijd worden er al vele corporatiewoningen verkocht met overbieding. Om te voorkomen dat dat blijft doorgaan verzocht Jonker per omgaande alle Rotterdamse corporaties en hun makelaars een mail te sturen, waarin het college uitspreekt dat dat overbieden afgelopen moet zijn. 

Wijbenga antwoordde met het volgende: ‘Als tien mensen op de stoep staan voor een woning vind ik prijs het beste criterium om een selectie te maken omdat we geen beter criterium hebben’

De wethouder vindt dat prijsopdrijving bij de verkoop van corporatiewoningen door de beugel kan. Hij laat hiermee starters en middeninkomens in de steek. Het sociale doel van de verkoop wordt totaal vergeten. Het college keurt overbieding bij verkoop van sociaal bezit gewoon toe, met alle gevolgen van dien.

De SP fractie zal zich blijven inzetten om duidelijk te maken dat er een onmiddellijke stop moet komen op alle prijsopdrijvingen en overweegt volgende week een motie te dienen.

U bent hier