h

Kamervragen over de Lee Towers

30 april 2021

Kamervragen over de Lee Towers

Foto: Google Maps
De SP heeft Kamervragen gesteld over de Lee Towers. Tweede Kamerlid Sandra Beckerman wil van minister Ollongren weten of de 880 wooneenheden met huren van 850 tot 1300 euro door de gemeente Rotterdam mogen worden meegerekend in de categorie sociale huurwoningen.
 
Volgens Beckerman klopt het niet dat de Lee Towers 'sociaal' zijn. De grens van een sociale huurwoning ligt op 750 euro.
Van de minister wil zij daarom weten of het terecht is dat de twee Lee Towers aan het Marconiplein worden meegeteld als sociale huurwoning in Rotterdam.
 
Over de 630 eenkamerwoningen van in het in aanbouw zijnde Our Domain aan de Blaak wil Beckerman eveneens opheldering. Deze woningen telt het gemeentebestuur - volgens de SP'ster - ten onrechte ook op bij de sociale voorraad. Als gevolg van deze rekenmethode creëert Rotterdam een beeld dat de productie sociale huurwoningen enorm hoog is. De SP betwijfelt dat.
 
Met brancheorganisatie Aedes is Beckerman het eens dat studentenwoningen, zoals in Our Domain, Lee Towers alsmede de Startmotor (560 studio's) op Zuid, niet in de categorie sociale huur thuishoren.
 
Of de Rotterdamse rekenmethode elders in het land ook wordt gehanteerd, is onbekend.
 
Beckermans vragen hebben dan ook een hoog 010-gehalte.
Citaat: "Bent u ermee bekend dat het Rotterdamse college zich ten doel stelt 900 sociale huurwoningen per jaar te bouwen? Bent u er voorts van op de hoogte dat de vier grote Rotterdamse woningcorporaties sinds 2018 slechts 305 sociale huurwoningen hebben gebouwd en opgeleverd? Vindt u dat er de afgelopen twee jaar in de sociale bouwsector in Rotterdam sprake is geweest van een wanverhouding tussen het aandeel van projectontwikkelaars en dat van de woningcorporaties?"
 
Al eerder werden in de Provinciale Staten vragen gesteld over Lee Towers cs. Het provinciebestuur antwoordde daarop: "Rotterdam houdt zich vooralsnog aan de eerder, zowel regionaal als lokaal, afgesproken definitie van woningen in de sociale voorraad. Zo nodig spreekt de provincie partijen daarop aan". 
 
In de Rotterdamse gemeenteraad stelde tijdelijk raadslid Kees Jonker de zaak begin dit jaar aan de orde. Maar tot een verandering heeft dat (nog) niet geleid. Een overgrote meerderheid in de gemeenteraad vindt namelijk dat projecten als Lee Towers, Our Domain en Startmotor gewoon het predikaat sociale huur moeten hebben. Ook het zorgcomplex Martha Flora aan de Schubertlaan met huren vanaf 2000 euro is sociale sector, zo vindt men aan de Coolsingel 40.

U bent hier