h

Betrek jongeren bij vernieuwing Schouwburgplein

30 april 2021

Betrek jongeren bij vernieuwing Schouwburgplein

Foto: VVS / google.nl

Het Schouwburgplein wordt vernieuwd. En gemeente Rotterdam wilt van het publiek weten wat zij graag terug zien op het Schouwburgplein. Zo betrekt de gemeente de culturele instellingen, bewoners en ondernemers rondom het Schouwburgplein bij de plannen.

Jongeren zijn vaak te vinden op het plein. Op zomerse dagen bruist het van het leven. SP Rotterdam vindt de stem van jongeren belangrijk en wilt dat het Schouwburgplein toegankelijk en aantrekkelijk blijft voor iedereen. Een aantrekkelijke stad betekent voor SP Rotterdam dat iedereen in de buitenruimte de mogelijkheid heeft om zichzelf te zijn.

Met de JongerenTop010 heeft de Rotterdamse jeugd samen met Lokaal een boost gegeven aan de jeugdparticipatie in de stad. Vele mooie voorstellen zijn voortgekomen uit de JongerenTop010. De jeugd heeft laten zien dat zij wel degelijk betrokken zijn met de stad. Een verwarmende en altruïstisch voorstel betreft het realiseren van buurthuizen waar ook daklozen welkom zijn. We mogen trots zijn op jongeren.

Onlangs heeft de kinderombudsman e.o. een rapport uitgebracht waarbij ze aangeeft dat het schrijven van een gemeentelijke visie op jeugdparticipatie helpt om beleid beter te laten aansluiten op de behoefte van jongeren in de stad. Kan de vernieuwing van het Schouwburgplein een aanzet zijn om een gemeentelijke visie op jeugdparticipatie (verder) te ontwikkelen?

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld en is benieuwd naar de beantwoording vanuit het college.

Wat gaat de SP verder doen? Dat wordt vervolgt...

 

U bent hier