h

Verzet tegen huisuitzettingen groeit

3 maart 2021

Verzet tegen huisuitzettingen groeit

Foto: SP Rotterdam

De afgelopen weken zijn er meerdere acties geweest tegen huisuitzettingen in Rotterdam. Het is oneerlijk en onrechtvaardig dat Rotterdammers dakloos worden gemaakt. Daarom zijn er veel mensen komen opdagen bij de recente acties voor woonzekerheid. Om hier kracht bij te zetten en om verandering af te dwingen, heeft de Rotterdamse SP fractie een debat aangevraagd voor de actualiteitenraad van donderdag 4 maart.

De SP heeft vorig jaar in oktober vragen gesteld over huisuitzettingen tijdens de coronacrisis. In november kwam de beantwoording en kregen we van de wethouder te horen dat hij geen inspanningen zal doen om huisuitzettingen van leegstaand vastgoed te voorkomen.

Het is ontzettend tragisch dat er mensen gedwongen uit huizen worden gezet. Tragisch, omdat Rotterdammers structureel te hoge huren moeten betalen, een laag inkomen krijgen en moeilijk aan betaalbare woonruimte kunnen komen. Een eigen, vaste woonruimte is essentieel. Vooral nu met de coronacrisis moeten er regelingen worden getroffen om huisuitzettingen te voorkomen

Huurders van leegstaand vastgoed in de Tweebosbuurt worden op straat gezet en ook de bewoners van de voormalige brandweerkazerne aan de Laanslootseweg moeten noodgedwongen hun woonruimte uit. Er zijn meerdere acties geweest van bewoners samen met Bond Precaire Woonvormen in protest tegen deze huisuitzettingen. Helaas laat de wethouder deze huurders in de steek en komt hij niet met oplossingen.

VVD-wethouder Bas Kurvers in reactie op de actievoerders: ‘Ik begrijp natuurlijk dat als je iets nieuws moet zoeken op een overspannen woningmarkt dat het spannend is en best heftig is.’ Omdat het om huurders van anti-kraak gaat, worden zij door de gemeente in de steek gelaten en aan hun lot overgelaten. En dat terwijl de gemeente Rotterdam contracten afsluit met leegstandsbeheerders en deze leegstandsbeheerders kan verplichten om alternatieve woonruimtes te regelen voor huurders die nu uit huis worden gezet. Momenteel geldt er een avondklok en zijn er corona maatregelen van kracht waardoor alternatieve woonruimtes zoeken en verhuizen ontzettend moeilijk is voor deze huurders.

Wat de SP betreft moet de wethouder in Rotterdam erop toezien dat niemand op straat wordt gezet, ook huurders van leegstaand vastgoed verdienen deze bescherming.

Aart van Zevenbergen gaat met de wethouder hierover in debat tijdens de actualiteitenraad van 4 maart.

U bent hier