h

Risico op onteigening is onwenselijk

5 maart 2021

Risico op onteigening is onwenselijk

De SP las in de Telegraaf van zaterdag 27 februari het artikel ‘Risico op onteigening bij kopen huis op Zuid’. Woningeigenaren op Zuid kunnen uitgekocht worden door de gemeente zonder dat woningeigenaren van te voren op de hoogte zijn van deze mogelijkheid. Het verplicht moeten verkopen van woningen aan de gemeente is een onpopulaire maatregel waar bewoners op Zuid en elders steeds vaker mee te maken krijgen.

De SP fractie vraagt zich af wat het nut en de noodzaak is van het toepassen van zo’n maatregel op een manier waar bewoners in meerdere mate de dupe van zijn.

Daarom heeft tijdelijk raadslid Kees Jonker schriftelijke vragen ingediend hierover.

In de Telegraaf van 5 maart is er een bericht gepubliceerd naar aanleiding van de ingediende vragen:

U bent hier