h

Gemeenteraad: Geen meerderheid voor SP voorstellen

19 maart 2021

Gemeenteraad: Geen meerderheid voor SP voorstellen

Foto: SP Rotterdam

Op 18 maart kwam de gemeenteraad weer bijeen voor de maandelijkse raadsvergadering. Fractievoorzitter Aart van Zevenbergen heeft 6 voorstellen ingediend die helaas niet zijn aangenomen. De Rotterdamse SP fractie zal zich blijven inzetten om de stad eerlijker en rechtvaardiger te maken.

Naar aanleiding van onze meldpunt Bijstandsaffaire en die van de landelijke SP hebben we 2 voorstellen met betrekking tot de onrechtvaardige inlichtingenplicht ingediend. De gemeente Rotterdam biedt momenteel een vrijstelling van giften tot het bedrag van € 300 per jaar. Naar aanleiding van de motie Dijk c.s. voor een landelijke vrijstelling van giften van € 1.200 per jaar hebben we het college gevraagd om alvast in Rotterdam te starten hiermee.

Ook hebben we een voorstel ingediend voor een generaal pardon voor iedereen die onterecht een boete of terugvordering heeft gekregen naar aanleiding van de onduidelijke inlichtingenplicht. Iedereen die een boete heeft gekregen voor schending van de inlichtingenplicht zonder dat er sprake was van opzet of grove schuld, moet wat ons betreft gecompenseerd worden door middel van een ‘compensatiefonds’. Helaas hebben meerdere partijen tegen beide voorstellen gestemd.

Ook hebben we een voorstel ingediend om de nieuwe pop-up reclames in de metro te limiteren en rust in het openbaar vervoer als uitgangspunt te nemen. De RET is momenteel aan het experimenteren met pop-up tunnelreclames tijdens metroritten. In mei start de inzet van deze opdringerige reclames.

De SP is van mening dat een prikkelarme omgeving waardevol is en dat het college nadere, specifiekere regels moet opstellen over de hoeveelheid en soort pop-up tunnelreclames en de wijze waarop deze vertoond mogen worden tijdens metroritten. Helaas geeft Wethouder Bokhove groen licht aan de RET en wuift zij onze bezwaren weg. De wethouder blijft vreemd genoeg volhouden dat reizigers kunnen ‘wegkijken’ of ergens anders kunnen zitten. Wat ons betreft zijn de pop-up reclames niet te vermijden voor iedereen of in alle gevallen en dus overlastgevend voor reizigers, vooral voor reizigers die gevoelig zijn hiervoor.

Ons voorstel voor een stop op alle huisuitzettingen heeft het ook niet gehaald. Aart van Zevenbergen riep de wethouder op om in gesprek te gaan met leegstandsbeheerders en verhuurders en afspraken te maken om te voorkomen dat bewoners op straat komen te staan. Wethouder Kurvers voelt zich niet verantwoordelijk en komt niet met oplossingen voor Rotterdammers die tijdens een corona pandemie dakloos worden.

Wethouder Bas Kurvers zei eerder het volgende tegen Rotterdammers die op straat komen te staan: ‘Ik begrijp natuurlijk dat als je iets nieuws moet zoeken op een overspannen woningmarkt dat het spannend is en best heftig is.’ De wethouder laat gewoon Rotterdammers in de steek en de meerderheid van de raad gaat hiermee akkoord.

In de commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit zijn recentelijk de bezuinigingsplannen voor het openbaar vervoer besproken. De SP heeft zich faliekant tegen bezuinigingen uitgesproken omdat het OV essentieel is. Daarom hebben we tijdens de gemeenteraad een voorstel ingediend om vanuit de gemeente de tekorten aan te vullen. Want het Rijk stelt slechts een beschikbaarheidsvergoeding beschikbaar tot 93 procent. Ons voorstel is om het resterende gedeelte van de beschikbaarheidsvergoeding te vergoeden. En de vergoeding voor het openbaar vervoer niet ten koste te laten gaan van andere sociale onderwerpen zoals armoedebestrijding, betaalbaar wonen en ontmoetingsplekken in de wijken. Helas heeft dit voorstel ook geen meerderheid gehaald:

Aart van Zevenbergen diende ook een voorstel in om kinderarmoede het hoofd te bieden en meer kansengelijkheid te creëren voor kinderen. Het voorstel ‘Ieder kind kansgelijk’ is ook weggestemd door een meerderheid van de raad.

Al met al werd het duidelijk dat het college de rijen gesloten houdt en Rotterdammers daar de dupe van zijn. De raad van 18 maart heeft weer laten zien dat veel Rotterdamse partijen niet verder kijken dan hun neus lang is en onze voorstellen niet steunen.

U bent hier