h

Petitie: Houd duimdrop open

13 oktober 2020

Petitie: Houd duimdrop open

Foto: Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam / Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam

Vanuit Delfshaven is het verontrustend geluid gekomen dat de gemeente in een periode van 2 jaar van plan is om duimdroppen in Rotterdam weg te bezuinigen. Ook Buurt – en Speeltuinwerk Rotterdam was geschokt toen zij werden ingelicht van dit nieuws.

SP Rotterdam heeft met de raad van 1 oktober al gepleit voor het behoud van veilige speelomgevingen voor kinderen in de stad toen het actieprogramma speeltuinen werd besproken. In dit actieprogramma is geen woord gerept over de duimdroppen die Rotterdam rijk is. Via de achterdeur heeft het college nog geen week later - middels de begroting  2021 - bekend gemaakt dat de duimdroppen worden weg bezuinigd. 

Het concept Duimdrop bestaat al 27 jaar en is gestart op verzoek van gemeente Rotterdam. De Duimdropcontainers staan voornamelijk in de oude wijken. In deze wijken zijn kinderen aangewezen op Duimdrop om veilig  buiten te kunnen spelen. Bij de Duimdroppen spelen –door de hele stad verspreid - wekelijks ca. 2.000 kinderen na schooltijd op pleinen bij hen in de buurt, onder vakkundige begeleiding.

De bezuiniging valt niet te rijmen met de ambitie om kansen voor alle Rotterdammers te realiseren en te investeren in een gezonde generatie zonder achterstanden. 

Vanuit Delfshaven is een petitie gestart. Teken mee! 
 

U bent hier