h

Bewoners Biezeveld richten bewonerscommissie op

21 oktober 2020

Bewoners Biezeveld richten bewonerscommissie op

Foto: SP Rotterdam

In de straat Biezeveld in Zuidwijk is gisteravond een bewonerscommissie opgericht met ondersteuning van de SP. Bewoners zijn het zat dat Vestia de onderhoudsproblemen niet oplost. Onder andere het probleem van de ondergelopen kelders doet de bewoners veel pijn.

De bewonerscommissie Biezeveld heeft gisteravond in de buitenlucht Coronaproof vergaderd over de problemen aan het wooncomplex. Er zijn tal van problemen waardoor bewoners geen woongenot meer hebben. De ondergelopen kelders zijn een groot probleem. De bewoners durven niet eens de kelders in te gaan sinds de problemen zijn ontstaan.

Vestia komt alleen langs om te kijken, maar ze doen niks om de problemen op te lossen. Dus komen de bewoners in actie. Bestuurslid SP Rotterdam Wijnand Rijnders: ‘Vestia doet geen onderhoud en de bewoners zijn daar de dupe van. Ik heb de bewoners ondersteund bij het oprichten van een bewonerscommissie. Door huurders te organiseren in een bewonerscommissie moet Vestia in overleg treden met de bewoners over het achterstallig onderhoud. Vestia kan de bewoners niet meer ieder afzonderlijk afpoeieren zoals Vestia nu doet. De bewoners staan nu sterker in hun schoenen tegen Vestia.”

De bewoners gaan nu alle gegevens naar Vestia sturen en erkenning eisen als bewonerscommissie. Na afloop hebben bewoners van het complex ernaast bij de Brekelsveld ook geklaagd over soortgelijke problemen. Wordt vervolgd…

Doet uw verhuurder ook niets aan onderhoud of wilt u weg hebben vanwege sloop of renovatie neem contact op met de SP Rotterdam.

Foto: SP Rotterdam

U bent hier