h

Breaking: Openbaarmaking geheim bod van Havensteder

6 september 2019

Breaking: Openbaarmaking geheim bod van Havensteder

Foto: Serge Cariou / kjonker.blogspot.nl

Havensteders geheime bieding voor de prestatieafspraken 2017 ligt binnenkort op straat. Het van 2016 daterende document kreeg op 9 mei jongstleden het etiket geheim opgeplakt. Dat was de uitkomst van een door ‘de echte corporatie-onderzoeker’ Kees Jonker aangespannen WOB-procedure, waarin ook - tevergeefs - om openbaarmaking van Havensteders biedingen 2018 en 2019 is gevraagd. 

De oudste bieding (van 2017) werd onlangs bij toeval teruggevonden, toen Jonker zijn computer aan het opschonen was. Het Docx-bestand had in 2016 gedurende korte tijd op de website van huurdersorganisatie De Brug gestaan. Was destijds gezien en gedownload door Jonker. Daarna was hij het echter kwijtgeraakt. 

Het feit dat de bieding vier maanden geleden door de gemeente als geheim stuk is aangemerkt, weerhoudt Jonker er niet van om de drie jaar oude bieding alsnog te gaan publiceren.

Dat gebeurt op vrijdag 13 september 2019. Tot die tijd hebben de gemeente Rotterdam, Havensteder en De Brug de gelegenheid om te reageren op het voornemen. Voeren zij gegronde redenen aan dat het belang van de woningcorporatie wordt geschaad bij publicatie, dan is de onthuller in spe bereid eventuele gevoelige passages, die schade zouden kunnen veroorzaken, te wissen.

Wat is een bieding of een bod?

Een bieding, ook wel bod genoemd, is het stuk waarin staat wat een woningcorporatie het komende jaar van plan is. Op basis daarvan worden zogeheten prestatieafspraken gemaakt met de gemeente en de huurdersorganisatie van de betrokken corporatie. Aangezien de biedingen geheim zijn, kunnen huurdersorganisaties hun achterban deze stukken niet laten zien. 

Zie ook    

U bent hier