h

Ex-topman Havensteder krijgt 68 mille bij vrijwillig vertrek

1 september 2019

Ex-topman Havensteder krijgt 68 mille bij vrijwillig vertrek

Foto: kjonker.blogspot.nl / YouTube

Rinus Kroon, de begin 2018 vertrokken financiële topman van Havensteder, heeft bij zijn afscheid een ontslagvergoeding van ruim 68.000 euro meegekregen. 

Kroon verliet de Rotterdamse woningcorporatie uit vrije wil. Eind 2017 was hij reeds vrijgesteld van werk, voorafgaande aan zijn aangekondigde vertrek.   

De jaarrekening 2018 van Havensteder meldt hierover: "Deze vrijstelling van werk wordt in de Wet Normering Topinkomens gezien als een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband. De totale uitkering 2018 wegens beëindiging van het dienstverband is €57.287. De totale bezoldiging 2017 van de voormalig directeur Financien & Middelen was €163.902, waarvan €11.067 een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband".

Het is bij woningcorporaties heel gewoon dat directeuren en andere topfiguren een ontslagvergoeding krijgen als zij kiezen voor een nieuw avontuur. En dus zelf hun arbeidsovereenkomst opzeggen. 

Het wettelijk maximum is 75.000 euro

De SP vindt het geven van vertrekpremies aan uit vrije wil vertrekkende topfunctionarissen bij woningcorporaties en overige (semi-)publieke instellingen ongepast. 

Zie ook een van 2012 daterend interview over derivaten en andere geldzorgen. Aan het woord komen Kroon en de voormalig treasurer van Havensteder. Het staat onder aan dit bericht op kjonker.blogspot.nl

 

U bent hier