h

Oud-voorzitter Laurens Wonen behoudt vergoeding

29 augustus 2019

Oud-voorzitter Laurens Wonen behoudt vergoeding

Foto: Internet / kjonker.blogspot.nl

Woningcorporatie Laurens Wonen gaat de vergoeding van oud-voorzitter Teun van den Akker van de Raad van Commissarissen niet terugvragen. De in mei vanwege ontstane ophef opgestapte Van den Akker ontving een jaarvergoeding van 13.600 euro. Ophef was ontstaan omtrent de rechtmatigheid van Van den Akkers voorzitterschap.

Woordvoerster Inge Verbakel van de woningcorporatie laat weten: “Laurens Wonen heeft laten onderzoeken of de mogelijkheid bestaat terug te vorderen. Deze mogelijkheid is er niet”.

Uit eigen beweging heeft Van den Akker evenmin geld teruggestort. Verbakel legt uit: “De bezoldiging is niet terug te ontvangen om de onderstaande reden. Een opdrachtgever is op grond van het civiele recht loon verschuldigd aan zijn opdrachtnemer (art. 7:405 BW). Laurens Wonen is als opdrachtgever (civielrechtelijk gezien) verplicht om het verrichte werk van de heer Van den Akker te belonen en Laurens Wonen voldoet in deze aan haar juridische verplichtingen. De werkzaamheden die de heer Van den Akker heeft verricht zijn naar tevredenheid uitgevoerd en het loon dat is betaald is gebruikelijk en redelijk. In de corporatiesector worden de werkzaamheden van een commissaris bezoldigd conform de Beroepsregel honorering commissarissen van de VTW.”

 
Minister Ollongren, die in juni van Laurens Wonen een maximale inspanning verwachtte om ‘eventuele onverschuldigde betalingen terug te vorderen’, reageert spoedig op het standpunt van Laurens Wonen. Dat doet de D’66-bewindsvrouw naar aanleiding van vragen van het VVD-Kamerlid Koerhuis. Hij vroeg onder meer of de minister het met de VVD eens is dat de onrechtmatig benoemde Van den Akker geen vergoeding had mogen krijgen. De SP is benieuwd of Ollongren accepteert dat Laurens Wonen afziet van terugvordering. De socialisten zijn het met de VVD eens (!) dat een niet rechtmatig benoemde commissaris geen vergoeding verdient te krijgen.

U bent hier