h

Geheimzinnigheid rond fluwelen aanpak van ex-topman Havensteder

19 augustus 2019

Geheimzinnigheid rond fluwelen aanpak van ex-topman Havensteder

Foto: Serge Cariou / kjonker.blogspot.nl

 

Wie wil weten of Havensteder al een beetje opschiet met het incasseren van de schadevergoeding van haar ex-directeur Henk S., wordt geen cent wijzer van de jaarrekening 2018 van deze Rotterdamse woningcorporatie.

Voor zijn aandeel in de Havenstederfraude (1998-2005) werd de Maaslander in maart 2018 veroordeeld. Hij kreeg een taakstraf van 210 uur. Met Havensteder had hij al eerder - in 2014 - afgesproken een schadevergoeding van 1,5 miljoen euro te zullen betalen. Uiterlijk december 2020 moest dat zijn terugbetaald. Maar dat niet lukte hem niet. Havensteder was in 2017 zo vriendelijk om de betalingstermijn te verlengen tot 2030.

In de jaarrekeningen van Havensteder leest men niets terug over de afspraken die zijn gemaakt met haar grootste dubieuze debiteur. Ook niet in de onlangs verschenen jaarrekening 2018. Daarin staat wel: “Voor de geschillen met een belang of mogelijke impact van meer dan € 100.000 heeft Havensteder een voorziening opgenomen”. Dat betekent dat de corporatie haar stroppenpot met een x-bedrag heeft bijgevuld vanwege de onzekerheid over het daadwerkelijk kunnen terugkrijgen van het geld, dat met die geschillen is gemoeid.Bijgevuld met een x-bedrag. Niemand mag weten hoeveel.

In hoeverre Havensteders ex-directeur op schema ligt met het betalen van de schadevergoeding, blijft een kwestie van gissen. Van die 1,5 miljoen heeft Havensteder slechts een beperkt deel ontvangen. Het is aannemelijk dat S. de corporatie, die hij begin deze eeuw op grote schaal belazerde, nog meer dan een miljoen schuldig is.

Voor het terugbetalen daarvan heeft hij dus tot december 2030 de tijd. Gaat hem dat niet lukken, dan krijgt Havensteder een stuk grond in Frankrijk, waar S. een golfbaan met villa’s wil bouwen.

De milde behandeling van Havensteder jegens haar ex-directeur is opvallend. Vlak na de veroordeling door het gerechtshof twitterde vice-voorzitter Gerard Erents van de Raad van Commissarissen van Havensteder: “Misdaad loont!”.

De opmerking van Erents, die eerder dit jaar de RvC verliet, staat haaks op de soepele afbetalingsregeling van S. De ex-directeur ontloopt een faillissement en blijft wonen in Maasland in een huis van een half miljoen.

De milde behandeling van S. vormt een schril contrast met die van huurders, die vanwege het niet kunnen betalen van hun huur op straat worden gezet.

SP-gemeenteraadslid Aart van Zevenbergen maakte zijn ongenoegen over de gang van zaken bij Havensteder al kenbaar in mei 2018. Dat Havensteder-directeur Hedy van den Berk in haar jaarrekeningen verzwijgt hoeveel de ex-directeur - tevens haar voorganger - heeft terugbetaald van die 1,5 miljoen, getuigt van weinig transparantie, volgens de SP.

 
 

U bent hier