h

Huurders winnen van Woonstad. Maar gejuich is voorbarig

12 juni 2019

Huurders winnen van Woonstad. Maar gejuich is voorbarig

Foto: Printscreen / www.woonbond.nl

Het leek een prachtige overwinning. In maart dwong de Bewonerscommissie van de Zinkerweg en Nijverheidstraat af dat hun verhuurder, Woonstad Rotterdam, alle informatie over het al dan niet slopen of renoveren van hun woningen moest geven aan de Bewonerscommissie Zinkerbuurt. Aan de Huurcommissie was het verzoek tot informatieverstrekking voorgelegd. Op grond van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurders (WOHV), zo luidde het oordeel van de Huurcommissie, moesten alle documenten van Woonstad ter inzage worden gelegd aan de huurders uit Feijenoord. 

Op zich een gunstige uitspraak vanuit huurdersbelang bekeken. Maar betekent dit ook dat alle andere Woonstad-huurders, die nieuwsgierig zijn naar eventuele sloopplannen van hun huisbaas, nu ook informatie á la Zinkerbuurt krijgen? Niet dus. 

Woordvoerder Eric Smulders van Woonstad: “Wij leggen ons neer bij deze specifieke uitspraak. Omdat elk geval weer anders is en andere omstandigheden kent, betekent dit niet dat andere bewonerscommissies ook alle vergelijkbare info voor hun complexen kunnen krijgen”. 

 

Of andere Rotterdamse woningcorporaties bereid zijn om openheid van zaken te geven aan huurders van - bijvoorbeeld - te slopen woningen, valt te betwijfelen. 

Ter illustratie: de grote vier corporaties - Woonstad, Havensteder, Woonbron en Vestia - verzetten zich tegen het openbaar maken van de aanvragen voor sloopsubsidies, die zij indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

SP’er Kees Jonker heeft niettemin ijdele hoop dat die aanvragen voor sloopsubsidies toch openbaar worden. Hij heeft á titre personel een WOB-procedure aangespannen om dit voor elkaar te krijgen. Vóór de zomervakantie, is de verwachting, zal minister Wiebes van Economische Zaken laten weten of die sloopsubsidies al dan niet openbaar moeten worden. 

 

U bent hier