h

Er is altijd wel iets aan de hand bij ‘onze’ Rotterdamse woningcorporaties

30 juni 2019

Er is altijd wel iets aan de hand bij ‘onze’ Rotterdamse woningcorporaties

Foto: Kees Jonker / kjonker.blogspot.nl

Het springt op rood, het springt op groen, bij de Rotterdamse woningcorporaties is altijd wel wat te doen. Een opsomming van enkele actuele lopende zaken.

Laurens Wonen

Teun van den Akker, tot voor kort voorzitter van de Raad van Commissarissen, moet van minister Ollongren zijn vergoeding - 13.600 euro per jaar - terugbetalen. Hij ontving deze ten onrechte, sinds 2017, het jaar dat Laurens Wonen verzuimde hem te herbenoemen.

Woonbron

Ex-directeur Bert Wijbenga van Woonbron kreeg vorig jaar bij zijn vertrek naar het Rotterdamse gemeentebestuur een gouden handdruk van 48.000 euro. De Autoriteit Woningcorporaties, ressorterend onder Ollongren, doet er onderzoek naar.

Havensteder

Ex-directeur Henk S., in 2018 veroordeeld voor zijn aandeel in de Havenstederfraude (1998-2005), kreeg in 2017 tien jaar - tot 2030 - uitstel van betaling van de in totaal 1,5 miljoen, die hij de woningcorporatie moet terugbetalen als schadevergoeding. Havensteder behandelt de in Maasland woonachtige S. met fluwelen handschoenen. In jaarrekeningen, waarin de corporatie doorgaans mededelingen doet over juridische procedures van boven de 100.000 euro, staat niks over de mate waarin de ex-directeur zijn afbetalingsverplichtingen nakomt. De Autoriteit Woningcorporaties vindt het allemaal in orde.

Humanitas Huisvesting

Onlangs mislukte de poging om 19,2 miljoen euro terug te vorderen van voormalige directeuren en commissarissen, onder wie oud-staatssecretaris Hans Kombrink, vanwege verondersteld wanbeleid, gepleegd van 2011 tot 2015. Een hachelijke zaak, die Humanitas Huisvesting tonnen - zo niet miljoenen - aan advocaten, accountants en interim-krachten kostte. Een uitspraak in het geschil is in mei gedaan. De corporatie hult zich in stilzwijgen. De Autoriteit Woningcorporaties moedigde Humanitas Huisvesting jarenlang aan om die 19,2 miljoen terug te krijgen. Compleet mislukt. Dure grap geworden.

Woonstad Rotterdam

Directeur Richard Feenstra vertrekt per 1 september. Uit vrije wil. Feenstra gaat zich oriënteren op een volgende stap, zoals hij het zelf noemt. Of hij een gouden handdruk krijgt? Woonstad Rotterdam zwijgt in alle talen. De Autoriteit Woningcorporaties houdt een oogje in het zeil.

Vestia

Landelijk bekend vanwege het derivatenschandaal met de daaraan gekoppelde steekpenningenaffaire van 10 miljoen, die de oud-treasurer ontving. Malversaties van ex-directeur Erik Staal in een Zuid-Afrikaanse stichting. Plus nog een kleiner, onduidelijk fraudezaakje, waarbij twee werknemers van Vestia zijn betrokken. Alle procedures lopen nog. Het kost de corporatie, landelijk ook bekend vanwege de sloop van de Tweebosbuurt, miljoenen euro’s. De minister ziet erop toe hoe de schade tot een minimum beperkt kan worden, wetende dat het terughalen van geld van fraudeurs niet gratis is.

Vijf jaar na de alom bejubelde parlementaire enquêtecommissie naar wantoestanden in de corporatiesector gebeurt er bij de Rotterdamse sociale (?) huisbazen nog genoeg wat het daglicht moeilijk verdragen kan.

U bent hier