h

Bewoners Lijnbaanflats dwingen bijeenkomst met Vestia af

10 mei 2019

Bewoners Lijnbaanflats dwingen bijeenkomst met Vestia af

Foto: Gwildor Sok / SP

Een groep van 20 bewoners van de Lijnbaanflats aan de Jan Evertsenplaats hebben zich op 9 mei nogmaals verzameld om Vestia te confronteren met de eisen. De bewoners hebben als collectief een bijeenkomst afgedwongen na een heftige discussie met de vestigingsmanager van Vestia, Gert den Ouden. Vestia heeft beloofd dat ze de eisen gaan bespreken op een nader te bepalen bijeenkomst. Er heerst nog veel onduidelijkheid en onzekerheid bij de bewoners omtrent de renovaties en daarom eist het collectief dat Vestia naar hen luistert. De bewoners hebben op donderdagavond aangegeven strijdvaardig verder te gaan totdat alle eisen zijn ingewilligd.

Op 18 april is door het bewonerscollectief een petitie overhandigd aan Wethouder Kurvers in het Stadhuis. De eisen zijn ondertekend door 70 % van de laagbouw en 90 % van de hoogbouw van 208 appartementen aan de Jan Evertsenplaats. Tot teleurstelling van de bewoners liet Vestia het aan de wethouder alleen om de handtekeningen in ontvangst te nemen.

De vergadering van de bewonersprojectgroep is aangegrepen om Vestia weer te confronteren met de eisen. Deze projectgroep is door Vestia als officieel aanspreekpunt geïnstalleerd. Deze groep voelt zich deels voor het karretje van Vestia gespannen. Door de houding van Vestia is voor veel bewoners dit wel hun middel om met Vestia in gesprek te komen. Daarom zijn de 20 bewoners gezamenlijk naar de vergadering gekomen.

Bewoonster van de hoogbouw mevrouw Harrachi zei tegen de vertegenwoordiger van Vestia: ‘Vestia zegt steeds dat ze haar grenzen duidelijk laat zien, maar onze grenzen zijn meer dan overschreden. En jullie blijven maar doorgaan met ons negeren. Dit moet een keer stoppen. We willen nu het gesprek met u aangaan.

SP-burgerraadslid Burak Yildiz: ‘Ik sta achter het collectief en begrijp de onvrede van de bewoners. Zoveel overlast tijdens de renovaties, een lage vergoeding, onduidelijk informatie en daarna ook nog een slechte oplevering van de woning. Vestia moet eindelijk eens naar de bewoners luisteren en ingaan op de eisen.’

Vestia heeft toegezegd dat ze in het begin van volgende week komt met een voorstel voor een bijeenkomst waarin ze de eisen van de bewoners gaan bespreken. Wat het collectief betreft: een bijeenkomst waar alle bewoners zijn uitgenodigd. De SP zal het collectief blijven ondersteunen.

U bent hier