h

Huurders Vestia Patrimonium’s hof gedwongen om te verhuizen

30 april 2019

Huurders Vestia Patrimonium’s hof gedwongen om te verhuizen

Foto: Google / Patrimonium’s hof

Bewoners van het Patrimonium’s hof in de wijk Bloemhof zijn afgelopen week overvallen door het nieuws dat zij in de toekomst noodgedwongen moeten verhuizen. Woningcorporatie Vestia wil namelijk aan 103 woningen renovaties uitvoeren en bovendien de woningen ingrijpend veranderen. Daarvoor moeten de oude bewoners het veld ruimen voor nieuwe bewoners die de nieuwe, duurdere woningen wel kunnen betalen.

We betreuren de aanpak van Vestia van de renovatie van 103 woningen in het Patrimonium’s Hof. Trotse bewoners woonachtig in een Rijksmonument in Rotterdam Zuid zijn ontevreden en verrast door woningbouwcorporatie Vestia. Tijdens de renovatie kunnen de bewoners niet in de woning blijven en moeten zij noodgedwongen verhuizen. Na de renovatie worden de huren aanzienlijk hoger en komen er ook minder woningen terug. De huidige bewoners kunnen in principe niet meer terugkeren. De Rotterdamse SP-fractie ziet een terugkerende trend bij Vestia en vindt het betreurenswaardig dat Vestia zo te werk gaat in samenwerking met de gemeente. De Rotterdamse SP-fractie heeft daarom een aantal vragen over deze gang van zaken aan het college gesteld.

Burak Yildiz: 'Vestia investeert helaas zo min mogelijk geld aan woningen terwijl Vestia zoveel mogelijk winst probeert te maken. Dit doen ze vooral door de mensen met een kleine beurs de stad uit te jagen en die te vervangen voor mensen met een dikkere portemonnee.'

U bent hier