h

Onvoldoende aanpak overlast en schadelijke effecten van renovaties

5 maart 2019

Onvoldoende aanpak overlast en schadelijke effecten van renovaties

Foto: Google / Jan Evertsenplaats

De Rotterdamse SP-fractie maakt zich zorgen over de aanpak van overlast en schadelijke effecten van renovaties door woningbouwcorporaties zoals Vestia. We krijgen van veel bewoners te horen dat een woningbouwcorporatie onvoldoende rekening houdt met de wensen en bezwaren van de bewoners. Hierdoor zijn bewoners de dupe van renovaties die vaak jarenlang duren en intussen veel overlast en schade veroorzaken.

Bewoners die contact opnemen met de woningbouwcorporatie worden slecht behandeld en concrete oplossingen ontbreken vaak. De Rotterdamse SP-fractie vindt het een gruwel dat bewoners geschaadt worden door renovatiewerkzaamheden. Vaak betreft het ook mensen die zich geen alternatief kunnen veroorloven en machteloos schade krijgen berokkend. Een renovatie weigeren blijkt onmogelijk en de negatieve gevolgen ervan zijn dus niet te vermijden. Momenteel wordt er aan een flat aan de Jan Evertsenplaats door Vestia renovaties uitgevoerd. Bewoners worden tijdens de renovatie geconfronteerd met fijnstof, asbest en bouwvakkers in het huis, zonder enige oplossing of tegemoetkoming door Vestia. Vestia dreigt zelfs met rechtszaken als bewoners het niet eens zijn met de renovatiewerkzaamheden.
 
Daarom heeft de Rotterdamse SP-fractie hierover schriftelijke vragen ingediend bij het college.

U bent hier