h

Voor de jongeren en met de jongeren

22 februari 2019

Voor de jongeren en met de jongeren

In 2014 had de Rotterdamse SP-fractie gepleit om jeugdwerkloosheid prioriteit nummer één te maken in Rotterdam. Ook vonden we dat het Jongerenloket beter moet functioneren. Onze noodkreet is niet gehoord en de inadequate aanpak van de gemeente is onverminderd voortgezet. De desastreuze gevolgen hiervan zijn inmiddels bekend: één op de tien jongeren is werkloos en de gemeente heeft onvoldoende ingegrepen.

Door middel van maatwerk en begeleiding zou het Jongerenloket vele jongeren kunnen helpen en motiveren, maar het is nu duidelijk dat het Jongerenloket onvoldoende heeft gepresteerd. Dit is één van de vele conclusies van het Rekenkamerrapport over het jeugdwerkloosheid beleid, dat recent is verschenen en deze week is besproken in de gemeenteraad. De Rotterdamse SP-fractie sluit zich volledig aan bij de conclusies van dit rapport en we pleiten er voor om de jongeren centraal te stellen.

Om die reden hebben we een motie ‘Betrek de jongeren bij het digitale profiel’ ingediend om de gegevens die de gemeente van de jongeren verzameld, om bijvoorbeeld jongeren aan een extern leertraject te koppelen, volledig inzichtelijk te maken en de mogelijkheid in te voeren om deze gegevens te wijzigen. Bij alles wat de gemeente en het Jongerenloket doet, moeten de jongeren er baat bij hebben en volledig op de hoogte zijn van wat en hoe er besluit wordt door de medewerkers van de gemeente.  Fractievoorzitter Aart van Zevenbergen: 'Het digitale systeem, dat de gemeente wil toepassen, bepaalt wat passend is. Laten we de traject bepaling mensenwerk maken in goede samenwerking met de jongeren en met goede dienstverlening. Jongeren worden in een kwetsbare periode van hun leven in allerlei data geloodst waar allerlei vooroordelen uit kunnen komen en zij moeten dit wel de rest van hun leven meedragen. Een gruwel voor de SP.' 'In tegenstelling tot bijvoorbeeld Facebook en Netflix die gegevens en algoritmes gebruiken om een klant aan een dienst of product te koppelen, kunnen we bij de overheid niet zeggen: nu even niet, ik zoek wel een alternatief'. En daarom pleit de Rotterdamse SP-fractie voor de mogelijkheid om gegevens van de jongeren verzameld door de gemeente in te zien en te wijzigen. De motie is in de gemeenteraad door een meerderheid aangenomen, behalve de PVV en VDD stemden tegen.

Ook hebben we een motie ingediend waarin we het college aansporen om direct tot actie te overgaan wanneer jongeren zich melden bij het Jongerenloket. De zoekperiode van 4 weken wordt namelijk als een hoge drempel ervaren en veel jongeren raken daardoor gedemotiveerd, zoals blijkt uit het Rekenkameronderzoek. Daarom vindt de Rotterdamse SP-fractie dat het Jongerenloket de jongeren niet in steek kan laten en direct een plan van aanpak zou moeten opstellen in samenwerking met jonge bijstandsgerechtigden.

De Rotterdamse SP-fractie pleit voor voldoende middelen en mogelijkheden om jongeren adequaat en duurzaam aan werk of school te helpen. We blijven het college aansporen om een effectieve aanpak in gang te zetten waar heel Rotterdam en dan met name de jongeren baat bij hebben.

Foto: SP / Aart van Zevenbergen

U bent hier