h

Column Kees Jonker: Fake sociale woningbouw

17 februari 2019

Column Kees Jonker: Fake sociale woningbouw

Foto: Liesbeth Hoogenboom / Kees Jonker

Het halen van de 'target' om twintig procent sociale huurwoningen houdt in dat wethouder Bas Kurvers 3600 (dat is 20% van de bouwproductie) gaat bouwen tot 2022. En dat gaat hem waarschijnlijk wel lukken.

Dat komt omdat van die 3600 er maximaal 2000 worden gebouwd als 'studenteneenheid'. Een project als de Bright Woontoren met 612 kamers en appartementen voor starters en studenten is voor Kurvers een opsteker. In Bright, dat wordt gerealiseerd aan de Wijnhaven, komen geen sociale huurwoningen in de letterlijke zin van het woord. Maar gewoon vrijesectorwoningen, die vanwege hun geringe vloeroppervlakte, voor minder dan 711 euro verhuurd gaan worden. Voor Kurvers is dat geen beletsel om ze te beschouwen als sociale huurwoningen.

Goed nieuws voor studenten zou het inderdaad zijn, als het Rotterdam lukt om die 2000 studenteneenheden, met eigen voordeur, te realiseren.

Voor de sociale dalers is het echter minder gunstig. Want door het meetellen van 2000 studenteneenheden blijven er nog maar 1600 nieuwe sociale huurwoningen voor hen over. Dat zijn er 400 per jaar. En zelfs die schamele productie is de afgelopen jaren bij lange na niet gehaald. Waar de woningzoekende sociale daler straks heen moet, wordt steeds meer een kwestie van gissen.

U bent hier