h

Steun het Armeens gezin Tamrazyan

1 november 2018

Steun het Armeens gezin Tamrazyan

Foto: ARIE KIEVIT / Trouw

Oproep van de voorzitter van de protestantse diaconie van Den Haag

Sinds vrijdagmiddag verblijft het Armeens gezin Tamrazyan, dat eerder in de Gereformeerde kerk in Katwijk onderdak vond, in buurt-en-kerkhuis Bethel in Den Haag waar hen kerkasiel wordt geboden. In nauw overleg hebben PGG, Diaconie en Stek daartoe besloten. In bijgaand persbericht, dat vanmiddag is uitgegaan, word een nadere toelichting gegeven. Het persbericht is ook via de AK verspreid en staat op www.protestantsegemeentedenhaag.nl.

De kerkdienst vindt plaats in buurt-en-kerkhuis Bethel. Iedereen is van harte uitgenodigd om daar het gebed en de kerkdienst gaande te houden of om op een andere manier bij te dragen aan dit kerkasiel. Zoals dominee Axel Wicke oproept: “Het spreekt voor zich: hoe meer aandacht, publiciteit en ruchtbaarheid voor kerkasiel Bethel, hoe beter. Dus deel dit bericht, praat erover, kom meebidden of help op je eigen manier. Dit is een gigantische taak voor ons als gemeente, wij kunnen alle hulp gebruiken!”

In diaconaal opzicht is daarnaast ook behoefte aan praktische hulp: boodschappen, koken, koffie thee en koek voor het gezin en de aanwezigen. De viering in Bethel vindt de komende tijd 24 uur per dag plaats, dus er is behoefte aan aanwezigheid en praktische ondersteuning.

Wanneer u mee wilt doen aan de viering of andere bijdragen wil leveren, verzoek ik u zich melden bij Stek via het mailadres kerkasiel@stekdenhaag.nl. Daar worden vrijwilligers ingeroosterd en vindt de centrale coördinatie plaats.
Tenslotte vraag ik u allen in de diaconale mededelingen tijdens de komende kerkdienst(en) aandacht te besteden aan deze actie. Alle hulp en gebeden zijn zeer welkom!

 

Bezoekadres van de doorlopende viering betreft: 

Thomas Schwenckestraat 30 
2563 BZ Den Haag

 

U bent hier