h

PvdA en GroenLinks laten Tweebos in de steek

30 november 2018

PvdA en GroenLinks laten Tweebos in de steek

Donderdag 29 november werd er in de gemeenteraad beslist over de sloop van de Tweebosbuurt. Met 33 stemmen voor en 11 stemmen tegen heeft de raad besloten om een buurt vol met sociale huurwoningen te slopen. Taylan Cicek hield een pleidooi voor behoud van de Tweebosbuurt: ´...de sloop van 600 betaalbare woningen, die overigens nog in zeer houdbare staat verkeren, om er nadien 372 voor terug te bouwen, waarvan enkel 130 sociaal, is wat ons betreft te gek voor woorden en valt niet te rijmen met de woonbehoefte van de Rotterdammers en krapte op de woningmarkt´.

De PvdA en GroenLinks stemden in met de sloop van de Tweebosbuurt, totaal tegen de eigen verkiezingsbeloftes in en hebben hiermee vele bewoners van de Tweebosbuurt in de steek gelaten. De uitvoering van de Woonvisie, in gang gezet door Leefbaar Rotterdam, gaat gestaag verder en de sloop ambities van de huidige college zal vele hechte buurten in Rotterdam ontwrichten. Taylan: ´De voornaamste bouwambities van dit college verenigen zich vooral in het dienen van de sociale stijgers en het verleiden en faciliteren van de rijken. En wie krijgen de rekening gepresenteerd, de bewoners van de Tweebosbuurt. Rasechte Rotterdammers die al decennialang een steentje bijdragen en zich hebben geworteld in hun wijk moeten pas op de plaats maken´.

We blijven pleiten voor behoud en bouw van sociale huurwoningen. We blijven staan achter Rotterdammers met een klein portemonnee en staan niet toe dat hun recht op de stad wordt ontzegd. En waarom wordt hun het recht op de stad ontnomen? Is het omdat ze een kleine portemonnee hebben? Is het omdat zij niet succesvol zouden zijn? Is het omdat zij niet zouden passen in het plaatje van de´zelfredzame´ Rotterdammer? De SP-fractie was vanaf het begin al tegen de sloopplannen van de Woonvisie en wij stelden een alternatieve woonvisie voor waarin bewoners centraal staan. Wij zullen verder gaan met onze strijd tegen de sloopplannen.

Foto: RTV Rijnmond

U bent hier