h

Jammer!

13 maart 2018

Jammer!

Gisteren is een einde gekomen aan ons Links Verbond. Wij betreuren dat. Wij willen nog altijd dat Rotterdam een socialere, duurzamere en meer inclusieve coalitie krijgt. De 9 punten uit het manifest waar de 4 partijen hun handtekening onder hebben gezet blijven dan ook inzet van onze verkiezingsstrijd. En we blijven andere partijen oproepen zich daar na 21 maart bij aan te sluiten. Hoe meer mensen op de SP stemmen hoe meer dat ook mogelijk wordt.

Doorpakken!

De SP blijft knokken voor ons hele verkiezingsprogramma. Wij blijven strijden voor een stad waar genoeg betaalbare huisvesting is voor iedereen. Wij blijven strijden voor goede zorg voor iedereen die het nodig heeft. Wij blijven strijden voor een armoedebeleid dat mensen niet in de hoek trapt, maar de kans geeft om een nieuwe toekomst te bouwen. Wij blijven strijden voor een stad waar iedereen zich thuis voelt en waar etniciteit, geloofsovertuiging of seksuele voorkeuren niet uitmaken. Dat zijn de zaken waar de Socialistische Partij Rotterdam voor heeft gestaan, nog altijd voor staat en altijd voor zal blijven staan. Iedere partij, iedere Rotterdammer mag zich hierbij aansluiten. Dit is de boodschap waar wij de laatste week campagne voor voeren en ook daarna voor blijven knokken. Sterker door Strijd, het motto van Rotterdam.

Kameraadschappelijke groet,
Theo Coskun, voorzitter SP Rotterdam
Leo de Kleijn, lijsttrekker SP Rotterdam

U bent hier