h

SP presenteert actieplan voor Rotterdam – op basis van vertrouwen

18 december 2017

SP presenteert actieplan voor Rotterdam – op basis van vertrouwen

Foto: SP

Vandaag presenteert de SP haar actieplan voor Rotterdam. De partij gaat voor een sociale, duurzame, diverse stad. Het verkiezingsprogramma is dan ook een trendbreuk met hoe het stadsbestuur nu omgaat met haar burgers. Lijsttrekker Leo de Kleijn: 'De afgelopen jaren heeft het stadsbestuur zich meer druk gemaakt over het centrum en of daar wel genoeg toeristen naar toe komen dan om al die andere Rotterdammers die in de wijken daar omheen wonen: die andere 99 procent. In plaats van zich te bekommeren of iedereen in onze stad wel kan meekomen en rondkomen, worden mensen met minder inkomen weggezet als crimineel of de stad uitgejaagd door hun huis te slopen. Wij gooien dat roer om: wij zorgen voor perspectief op werk en toekomst.'

Het programma omvat tientallen voorstellen om meer recht te doen aan alle Rotterdammers. De opvallendste vindt u hieronder:

 1. We bouwen 40.000 huizen erbij voor 2030, waarvan 10.000 in het sociale segment. We zetten weer huurders-steunpunten op in alle wijken van Rotterdam.
 2. Bewoners moeten het eerste en het laatste woord krijgen over belangrijke beslissingen in de stad en buurt. Uitslagen van stadsreferenda moeten serieus genomen worden.
 3. Bij grote gemeentelijke opdrachten en investeringen – bijvoorbeeld bouwprojecten – krijgt ondernemer/ontwikkelaar die de opdracht aanneemt de verplichting om voor het werk minimaal tien procent werkzoekenden uit de wijk/buurt van het project aan te nemen.
 4. In elke wijk moet budgetvoorlichting en schuldhulp aanwezig zijn. Voor jongeren komt er de mogelijkheid om hun schulden op te laten kopen door de gemeente, en dan via een traject op maat de schulden af te lossen.
 5. De gemeente compenseert het verlies aan koopkracht voor mensen met de laagste inkomens dat ontstaat door nieuwe kabinetsmaatregelen, vanuit de bijzondere bijstand en door kwijtschelding van lokale lasten en gemeentelijke tarieven voor deze groep.
 6. De eigen bijdrage voor zowel zorg in natura als PGB vervalt voor mensen met een inkomen tot 120 procent sociaal minimum; de vermogenstoets vervalt.
 7. We wekken meer groene energie op in Rotterdam en sluiten de kolencentrales op de Maasvlakte. Eneco houden we in publieke handen en gebruiken we als motor voor de duurzame energietransitie in Rotterdam.
 8. We investeren geld om alle corporatiewoningen naar energielabel A of B te brengen en we stimuleren particuliere verhuurders om dat ook te doen. Dat zorgt ook voor een lage energierekening.
 9. We vergroenen de versteende wijken van Rotterdam en brengen de groene longen in de stad terug door het aanleggen van ‘groene corridors’.
 10. We creëren 5000 banen in de stad zoals werk in de groenvoorziening, schoon en heel houden van buurten en pleinen, conciërges en hulpen op scholen en extra inzet van mensen in de zorg en het welzijn.
 11. Taalcursussen moeten voor een ieder beschikbaar zijn en zo laagdrempelig mogelijk in de wijk worden aangeboden.
 12. Alle Rotterdammers moeten zich herkennen in het culturele aanbod. De SP wil een inclusieve culturele sector, het aanbod moet letterlijk actief en passief meer kleur krijgen.
 13. Geen grootscheepse aanbestedingen om zo de jeugdzorg stabiel te houden en te voorkomen dat er plotselinge veranderingen in de zorg plaatsvinden.
 14. We investeren in fysieke aanwezigheid van de politie in elke wijk, met wijkagenten die tijd hebben om de straat op te gaan en kleine politieposten gaan weer open voor buurtbewoners.
 15. Musea in Rotterdam gratis toegankelijk op woensdagmiddag en zondag. Sporten voor kinderen tot 12 jaar wordt gratis.

Bang dat de voorstellen onbetaalbaar zijn is Leo de Kleijn niet: 'Als het aan ons ligt wordt er geen geld uitgegeven aan flauwekul als gratis bier in het CIC voor zakenlui (10 miljoen), ook gaat het vervuilende bedrijfsleven financieel meer bijdragen aan duurzaamheidsmaatregelen en wordt de OZB voor grote bedrijven en woningen boven de drie ton hoger.'

Het gehele programma vindt u in de pdf hieronder.

 

U bent hier