h

Hoe de kolenoverslag stopt zonder dat iedereen op straat staat

16 november 2017

Hoe de kolenoverslag stopt zonder dat iedereen op straat staat

Foto: Liesbeth Hoogenboom

Afgelopen dinsdag heeft de raad van Rotterdam een voorstel aangenomen om de overslag van steenkool in de Rotterdamse haven af te bouwen. Ook de SP steunt dit voorstel. Staan daarmee de medewerkers morgen op straat? 'Nee, natuurlijk niet,' betoogt raadslid Tom Weerdmeester, 'een omslag naar duurzame energie heeft alleen kans van slagen als we dat eerlijk aanpakken.'

Om het klimaatakkoord van Parijs te halen is de omslag van fossiele energie naar duurzaam nodig en de Rotterdamse haven speelt daarin met zijn steenkolen, kolencentrales en petrochemie een grote rol. Binnenkort wordt het contract verlengd met het grootste kolenoverslagbedrijf in de haven, EMO. Een goed idee vond de raad om dit niet klakkeloos voor 25 jaar te doen. Beter is het om met EMO en het Havenbedrijf een plan op te stellen om dit soort overslag af te bouwen. De SP zou nooit een voorstel indienen dat zegt 'morgen dicht en zie maar hoe je het rooit'.

Duurzaamheidsfonds
Anderhalf jaar geleden al pleitte de SP voor een duurzaamheidsfonds, gevuld met geld van diverse partijen. De dividendenopbrengst van Eneco zou er in kunnen (als overheidsbijdrage) maar de meest vervuilende bedrijven zouden er ook naar rato in moeten storten. Dit geld zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden – zoals de vakbond FNV nu ook voorstelt – om medewerkers in de fossiele industrie om te scholen of op een fatsoenlijke manier af te laten vloeien. Omscholen omdat de transitie naar duurzaam ook nieuwe banen oplevert.

Het argument dat EMO de kolen alleen overslaat, naar met name Duitsland, en dus niet zelf verstookt en dus niet bijdraagt aan de CO2-uitstoot is natuurlijk flauwekul. Ergens worden die kolen verbrand en dragen ze bij aan de opwarming van de aarde. EMO slaat ook nu al andere producten dan kolen over. Wij zouden graag zien dat ze die kolenoverslag afbouwen en overgaan op andere bulk. Dan heb je het ook meteen over het bijscholen van personeel en hoeft er niemand de laan uit.

Ook andere havens gaan duurzaam
Het argument dat de overslag dan wel naar Antwerpen of Hamburg zal verplaatsen klinkt logisch als je angst wil zaaien, maar klopt niet. Ook in deze havens is de discussie over duurzaamheid gaande. Ook België en Duitsland zullen - net als alle landen - de overstap naar duurzame energie moeten maken. Momenteel zijn deze locaties bovendien niet geschikt voor de hoeveelheden kolen die in Rotterdam worden overgeslagen en het is maar de vraag of ze zin hebben om miljoenen investeringen te doen om dat te verhelpen.

Interessant is dat er een aantal partijen zijn die zich in deze discussie ineens opwerpen als hoeder van de werknemers. Partijen die het normaal geen probleem vinden als bij grote reorganisaties of door robotisering mensen op straat belanden. De SP is blij met dit voortschrijdend inzicht, want toen wij hier eerder aandacht voor vroegen – in verband met de verdergaande robotisering in de containeroverslag en tijdens de havenstaking drie jaar geleden – werden onze debatverzoeken hierover weggehoond. Steeds meer partijen zien gelukkig in dat de energietransitie alleen kan slagen als je samenwerkt met en zorgt voor de mensen die nu in de fossiele sectoren het werk nog doen.

 

U bent hier