h

‘Leefbaar, hou je aan je beloftes!’

15 december 2016

‘Leefbaar, hou je aan je beloftes!’

Foto: SP

Na een veelbewogen periode werd vandaag het verloop van het woonreferendum behandeld in de gemeenteraad. Tegelijkertijd werd ook de finale klap op de woonvisie gegeven. Ondanks dat de vereiste opkomst van 30 procent niet gehaald is, heeft met name Leefbaar Rotterdam tijdens de campagne een aantal harde beloftes gedaan aan de Rotterdammers. De SP deed deze ochtend twee voorstellen om die beloftes voor altijd vast te leggen.

Mede dankzij Leefbaar Rotterdam werd het debat over de woonvisie op gang gebracht in de stad. De SP is die partij daar dan ook dankbaar voor, zij verscholen zich ten minste niet achter het stadsbestuur en de eigen wethouder Wonen. Tijdens dat debat heeft Leefbaar Rotterdam veel bezorgde bewoners gesproken en geprobeerd de 'angstbeelden' weg te halen met de belofte dat niemand Rotterdam hoeft te verlaten als gevolg van sloop, renovatie of verkoop van hun woning. De SP houdt ze graag aan die belofte.

Veel inwoners zijn ook bezorgd dat als gevolg van de woonvisie hun huren enorm gaan stijgen. Sprekend was het voorbeeld van een oud-bewoonster uit Crooswijk, die na de grootschalige renovatie van die wijk 600 euro meer huur moest gaan betalen. Herhaaldelijk heeft Leefbaar Rotterdam beloofd dat huishoudens er onder aan de streep niet meer dan tien of twintig euro op achteruit gaan. De SP houdt ze ook graag aan deze belofte.
SP-raadslid Querien Velter: 'Als je het lef hebt op nationale televisie te zeggen dat met deze woonvisie niemand de stad hoeft te verlaten, en niemand er meer dan tien of twintig euro op achteruit gaat, dan moet je ook in de gemeenteraad de ballen hebben je daar aan te houden.'

Beide voorstellen werden niet aangenomen. Het is veelzeggend dat Leefbaar Rotterdam tegen de voorstellen van de SP stemde en hun eigen beloftes niet hard wil maken. Uiteindelijk is ook de woonvisie zelf aangenomen. Hiermee heeft het stadsbestuur de eerste stap gezet op weg naar het schrappen van 20.000 betaalbare woningen. Maar wat de SP betreft is de strijd nog niet gestreden. De discussie is op gang gebracht, de Rotterdammers beginnen door te krijgen wat er aan de hand is.

Evalueer het referendum

Over het proces rondom het eerste stadsreferendum in meer dan twintig jaar zelf valt ook nog wel een en ander te zeggen. Is de kiesdrempel nog wel van deze tijd? Is het referendum bindend of adviserend? Wat is de rol van de gemeente wat betreft het informeren van haar burgers wanneer er een referendum gehouden wordt? Het is wat de SP betreft een goed idee een goede evaluatie te houden over het referendum. De partij stelt voor om een tijdelijke raadscommissie in te stellen die de opdracht krijgt de verordening referenda te evalueren en eventuele wijzigingen voor te stellen aan de gemeenteraad. Deze motie werd breed ondersteund en aangenomen.

U bent hier