h

Een nieuwe, linkse stip op de horizon

18 mei 2016

Een nieuwe, linkse stip op de horizon

Foto: Liesbeth Hoogenboom/SP

Een stip op de horizon,  het establishment ontmaskeren, en draagvlak creëren. Drie fundamentele poten van een renaissance van links: dit waren de breed gedeelde conclusies vanuit een goed gevuld Arminius vrijdagavond, na een discussieavond met de titel: 'Linkse antwoorden op Rechtse crisis'.

Hierbij leidde Leo de Kleijn (SP, fractievoorzitter Rotterdam) de discussie en deelden Peter Mertens (PvdA, België) en Sadet Karabulut (SP, lid Tweede Kamer) hun verhaal.

Foto: Liesbeth Hoogenboom/SP

De voorzitter van de Belgische PvdA, Peter Mertens, trapte de avond af met een verhaal over de noodzaak voor de opzet van een duidelijke linkse visie op de toekomst. De crisis van 2008 zorgde ervoor dat er stemmen opkwamen om te stoppen met het casinokapitalisme, zeker toen vele banken met overheidsgeld gered moesten worden. Acht jaar later lijkt het er echter op dat er niet bijster veel veranderd is en heeft de Europese elite de aanval geopende op de midden- en arbeidersklasse. 
Nu dreigt extreemrechts zich te kunnen profileren als het alternatief en profiteert het van de onvrede onder de bevolking. Het is volgens Mertens dan ook aan 'links' om pragmatische voorstellen even te parkeren en juist na te denken over een lange-termijnantwoord op de vraag hoe wij de samenleving zouden moet organiseren. Wat zijn onze vergezichten? Mertens:´We moeten het samen doen, we hebben elkaar altijd nodig. Ook een egoïst kan niet zonder de ander. Het is moeilijk egoïstisch zijn op een onbewoond eiland.´

Foto: Liesbeth Hoogenboom/SP
SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut haakte hierop in door te benadrukken dat er in de laatste jaren een grotere tweedeling is ontstaan en dat de verzorgingsstaat grote klappen te verduren krijgt. Verder blijft discriminatie en uitsluiting een belangrijk thema en heeft het rijke Europa geen antwoord op de vluchtelingencrisis. Naast deze problematiek is er vanuit de bevolking gelukkig nog genoeg belangstelling voor een ander geluid. De interesse en wil om voor verandering te zorgen is er dus zeker wel, maar er moet  voor gezorgd worden dat de organisatiegraad onder deze mensen omhoog gaat.

Foto: Liesbeth Hoogenboom/SP
Ook vanuit het publiek werden er enkele rake punten aangekaart. Zo vonden sommigen dat links zich scherper en harder moet profileren tegen de huidige machthebbers.

Foto: Liesbeth Hoogenboom/SP
Anderen waren het eens met de sprekers dat het een collectieve taak was voor links om samen te werken aan een eigen antwoord. Hierbij gaf men aan meer behoefte te hebben aan dergelijke discussieavonden. Deze zullen dan ook binnenkort door de afdeling georganiseerd worden. De avond werd uiteindelijk afgesloten met een gezellig drankje achteraf. Daar werd verder gesproken over parlementarisme als onderdeel van de strijd naast activisme, streven naar een nieuw systeem.

U bent hier