h

Rotterdam verdient transparant taxi-keurmerk

26 februari 2016

Rotterdam verdient transparant taxi-keurmerk

Wie controleert de keurmerken? Dat is wat de Rotterdamse SP de vraag als het gaat om het taxikeurmerk. Het keurmerk is verplicht door de gemeente om met je taxi ritjes uit te voeren op Rotterdams grondgebied. Het toezicht op de inhoud van het keurmerk ontbreekt echter. Dat moet anders.

Nu de taxichauffers met standplaats Rotterdam Airport ook onder het Rotterdams taxikeurmerk moeten vallen, kwamen er diverse klachten binnen bij de SP: chauffeurs die al jarenlang op de taxi rijden, moeten plots – op eigen kosten – een aantal examens afleggen om het keurmerk te verkrijgen. De inhoud van de examens overlapt met hetgeen al wordt geexamineerd bij het CBR (ook niet gratis, het chauffeursdiploma). Er lijken onderlinge verschillen te zijn tussen de zwaarte van de toetsen en geexaminmeerden. Klachten hierover kunnen, tot slot, alleen bij de organisatie die de keurmerken uitgeeft, het SKRT, worden ingediend. SP-raadslid Tom Weerdmeester: 'De gemeente koppelt het keurmerk aan een vergunning om in Rotterdam taxiritten te mogen uitvoeren. Dan moet diezelfde gemeente garant staan voor de kwaliteit van het keurmerk. Dat is in het belang van de reiziger, maar ook in het belang van de chauffeurs die voor hun baan afhankelijk zijn van het keurmerk.'

Per 1 januari is de nieuwe landelijke taxiwet van kracht. Deze nieuwe wet laat chauffeurs meer vrijheden dan de oude. Ze hoeven geen taxi-examen meer te doen. Ook mogen ze gebruik maken van hun eigen auto en ritprijsmeters zijn onder bepaalde omstandigheden niet langer verplicht. De SP vraagt zich af hoe de nieuwe wet zich verhoudt tot het Rotterdamse vergunningsysteem en het SKRT-keurmerk. Weerdmeester: 'De voorspelt niet veel goeds en ik voorzie wild-westtaferelen. Dus het zou mooi zijn als Rotterdam garanties kan bieden aan reizigers en chauffeurs met een keurmerk. Maar dat keurmerk moet dan wel eerlijk in elkaar steken.'

U bent hier