h

SP zorgt voor bemiddeling in conflict Fort

18 december 2014

SP zorgt voor bemiddeling in conflict Fort

Foto: SP

De gemeenteraad van Rotterdam heeft een SP- motie tot bemiddeling in het conflict rond het Fort aan den Hoek aangenomen. De motie van de SP zorgt ervoor dat het college aanstuurt op bemiddeling tussen beide partijen.Hiertoe zal de Provincie een bemiddelaar voorstellen. De SP is van mening dat het college actie moet ondernemen om de huurder en exploitant nader tot elkaar te krijgen. Dit is in het belang van de vele betrokken Hoekse vrijwilligers, het Fort en de museale collectie.

Querien Velter: “De SP vindt de rol van de stichting en haar vrijwilligers essentieel voor het Fort. Het is mij onduidelijk waarom de wethouder tomeloos vertrouwen lijkt te hebben in de commerciële huurder die aandeel heeft in het conflict. Wethouder Schneider heeft nog steeds niet duidelijk kunnen maken hoe hij denkt de kwaliteiten van het 'bekroonde' museum te kunnen waarborgen. En wat te denken van de toegekende subsidies voor de huidige collectie?”

De wethouder legt zich neer bij de uitspraak van de rechter en acht een breuk tussen de exploitant en de Stichting onvermijdelijk. Desondanks is de SP-motie met een grote meerderheid aangenomen.

U bent hier