h

In memoriam: Aren Langejan

30 december 2014

In memoriam: Aren Langejan

Dinsdag werd Aren Langejan begraven na een mooie dienst in de Oude Kerk in Charlois. Deze 84-jarige ex-schoolmeester was een bijzonder erudiet en goed mens. Hoewel hij het zelf goed had kwam hij een leven lang op voor de kwetsbaren, vreemdelingen en armen in onze stad Rotterdam en daarbuiten (Botswana). Jarenlang actief voor de Pauluskerk en de laatste tien jaar voor de SP, in de kerngroep Charlois.

Tot op hoge leeftijd bracht hij krantjes rond in zijn wooncomplex. Hij deed er een wikkel om met naam en adres (met de mededeling dat het gelezen diende te worden) en kon zo elke brievenbus bedienen (ook met nee, nee sticker). Vanachter de computer bleef hij alles volgen en kritiek leveren op het neoliberale beleid, met name de zorg: 'Rond mij zie ik hoe mensen hun motivatie verliezen omdat zij minder tijd krijgen voor hetzelfde noodzakelijke werk.' Aan gezamenlijk koffiedrinken in de flat kwam hij nauwelijks toe: 'Dan denk ik, wat doe ik hier eigenlijk, ik heb nog zoveel te doen.'

Ineke Palm sprak op de dienst in de Oude Kerk: "Aren, we zullen je bijdrage missen. Ondanks je hoge leeftijd en slechte gezondheid ben je een zeer waardevol mens voor ons gebleven."

U bent hier