h

Monitoren energieprestaties corporaties gewaarborgd

18 december 2014

Monitoren energieprestaties corporaties gewaarborgd

Vandaag stemde een meerderheid voor de motie van de SP om te zorgen dat de woningbouwcorporaties vanaf komend jaar rapporteren over hun energieprestaties. Goed nieuws voor huurders: op deze manier kan er gecontroleerd worden of corporaties zich aan de gemaakte prestatieafspraken houden.

Volgens de SP is er afgelopen jaren veel te weinig gebeurd op het gebied van energiebesparende maatregelen, met name bij de sociale woningvoorraad. Al jaren achter elkaar worden de doelstellingen niet gehaald, maar rekent de gemeente Rotterdam de corporaties hier niet op af. De huidige energieprestaties liggen op 40% van het vereiste tempo dat is afgesproken in het Energieakkoord.

Dat moet beter volgens de SP. Met deze motie waarborgen we dat de corporaties vanaf volgend jaar gaan rapporteren over hun energiepresaties en dat de raad hiervan op de hoogte wordt gebracht. De volgende stap is goede afspraken maken, zodat de corporaties maximaal gaan inzetten op het energiezuinig maken van hun voorraad.

Via de Woonbond werd bekend dat corporaties zichzelf flink aan het verrijken zijn door hun huren maximaal te verhogen. SP-Raadslid Querien Velter: 'Ondertussen klagen deze verhuurders dat ze te weinig financiele middelen hebben om fatsoenlijk in te zetten op verduurzaming van hun voorraad. De corporaties verschuilen zich achter de verhuurdersheffing en laten hun huurders in de kou staan.' 

De motie werd ingediend samen met Leefbaar Rotterdam, Partij voor de Dieren, GroenLinks en NIDA.

 

U bent hier