h

SP bezorgd om toekomst museumfunctie Fort Hoek van Holland

20 november 2014

SP bezorgd om toekomst museumfunctie Fort Hoek van Holland

Rotterdam zou er alles aan moeten doen om de museale collectie in het Fort aan den Hoek van Holland te behouden. De SP-gemeenteraadsfractie maakt zicht echter grote zorgen over de houding van wethouder Schneider, die zich op voorhand al neerlegt bij een breuk tussen de Stichting verantwoordelijk voor het museum en de exploitant van het Fort. Wat de SP betreft komt hiermee de gewenste museale functie van het Fort in gevaar.

Afgelopen week informeerde wethouder Schneider (Leefbaar) de raad over de stand van zaken met betrekking tot het Fort aan den Hoek van Holland. In een brief stelt de wethouder dat een breuk tussen de Stichting en de exploitant Beumer Bedrijfsdiensten B.V. onvermijdelijk lijkt, en dat hij het accepteert als de Stichting en haar collectie het Fort moeten verlaten.

Opvallend is dat Leefbaar Rotterdam zich vorig jaar nog inzette voor de belangen van de Stichting, terwijl hun wethouder zich nu verschuilt achter het gesloten huurcontract met de exploitant. SP-raadslid Querien Velter: 'De wethouder houdt met deze stellingname geen rekening met de belangrijke rol van de Stichting en zijn vrijwilligers bij de museale collectie van het Fort. Ik maak me zorgen over de toekomst van het museum als Beumer de vrijheid krijgt om zelf invulling te geven aan de museale functie.'

De SP ging naar aanleiding van de brief de discussie aan  met de wethouder, om te bespreken waar de wethouder zijn stellingname op baseert.  Ook wilde de SP de randvoorwaarden  voor 'hoogwaardige' invulling van de museale functie en de gevolgen voor de huidige collectie weten, mocht de samenwerking met Stichting beëindigd worden.

Deze week diende ook het kort geding bij de rechter om de Stichting weer toegang te verlenen tot het Fort.

3 december wordt het Fort op aandringen van de SP nogmaals geagendeerd, dit keer bij de commissie ZOCS (cultuur).

De SP kaartte de situatie van het Fort al 1 oktober aan in de gemeenteraad.

U bent hier