h

Wmo 2015: onzekere zorg

8 oktober 2014

Wmo 2015: onzekere zorg

Wat de SP betreft is goedkopere zorg niet per se betere zorg, is niet iedereen in zijn kracht te zetten, willen niet alle ouderen thuis blijven wonen en moet er altijd genoeg zorg zijn.

Helaas gaan de voorstellen van het college uit van een keihard vasthouden aan een budget waar op flink bezuinigd is en verwacht men veel, heel veel, van de familie en vrienden van zorgbehoevenden. En, zo blijkt uit de nieuwe gemeentewetten voor de Wmo, de wet die alle zorg regelt, moeten ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, veel hulpmiddelen zelf gaan betalen. En veel meer eigen bijdragen ophoesten voor zaken als dagbesteding.

2015 is het jaar dat Nederland eindelijk werk gaat maken van de 22 prima VN richtlijnen voor mensen met een beperking. Dat zou toch een reden moeten zijn om de beste verordening en brede Wmo raad te maken die er maar kan zijn.

Wat de SP al geregeld heeft is een onafhankelijk en laagdrempelig meldpunt voor klachten en signalen over zorg in de breedste zin. Dat gaat 1 januari 2015 van start. Dit meldpunt gaat de raad en het college voorzien van duidelijke en objectieve signalen over de kwaliteit van de zorg in Rotterdam.

Daarom komt de SP vandaag met een aantal voorstellen:

  1. Een gereduceerd tarief voor gebruikers van Vervoer op Maat. Het is heel oneerlijk dat ouderen zonder beperkingen wel gratis mogen reizen en deze groep het volle pond moet betalen.
  2. Er moet een goede brede Wmo/participatieraad komen, met Rotterdammers die ervaringsdeskundig zijn en die zich ook bezig houdt met werk voor mensen met een arbeidshandicap.
  3. Wijkzorgteams moeten in elke wijk een vaste fysieke plek krijgen en in die wijkteams moeten ervaringsdeskundigen meewerken.
  4. Alle mensen met een zorgvraag moeten goeie ondersteuning krijgen bij het aanvragen van zorg, dagbesteding of een hulpmiddel, en dan met name de Rotterdammers met een psychiatrische aandoening, ouderen met lichte dementie en mensen met een niet aangeboren hersenletsel.
  5. Een jaarlijkse toeslag voor chronische zieken en gehandicapten voor Rotterdammers met een inkomen tot 130 % van het minimumloon. Deze groep heeft vaak hoge extra kosten in verband met hun beperking.

Josine Strörmann, raadslid SP: "Wij vinden dat iedereen die zorg nodig heeft, dat ook kan krijgen. Sommige ouderen willen en kunnen niet thuis blijven wonen en kunnen moeilijk hulp krijgen uit hun omgeving. Helaas is het college van plan om strikt vast te houden aan de, te lage, budgetten die we van het kabinet krijgen. Als je een goed inkomen hebt, kun je altijd wel aan goeie zorg en hulpmiddelen komen. De Rotterdammers met een minder dikke portemonnee zullen aan het kortste eind trekken."

Deze zaken stelt de SP vandaag voor in de commissievergadering en volgende week, 16 oktober worden de moties en amendementen ingediend.

U bent hier