h

SP over overheveling Jeugdzorg: vertrouwen in werkveld, kritisch naar gemeente

16 oktober 2014

SP over overheveling Jeugdzorg: vertrouwen in werkveld, kritisch naar gemeente

Vandaag werd tijdens de vergadering van de gemeenteraad de herinrichting van de jeugdzorg voor de Rotterdamse kinderen besproken. De SP heeft hierbij haar vertrouwen nogmaals uitgesproken richting de mensen in het werkveld, maar aangegeven de gemeente kritisch te volgen bij de invulling . De Rotterdamse jeugdzorg moet volgens de SP toegankelijk blijven voor elk hulpbehoevend kind. De jeugdhulpverleners moeten daarom zowel de beleidsmatige als financiële ruimte krijgen om daarvoor te zorgen.

De SP is in principe voorstander van de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten. De zorg moet dichtbij en laagdrempelig bij de mensen georganiseerd worden. SP-raadslid Sun van Dijk: “Na jaren van enorme bureaucratie en wantrouwen richting de jeugdhulpverleners is het goed dat er ingezet wordt op het vertrouwen op expertise van de jeugdhulpverlener. De korte lijnen, geen wachtlijsten en de hulp dichtbij zijn positieve punten van de nieuwe jeugdwet. Met de overheveling van de jeugdzorg is er de kans om de jeugdzorg te ontkokeren en te ontdoen van de enorme bureaucratie.”

De SP-fractie maakt zich echter wel grote zorgen om de forse bezuiniging op de jeugdzorg. Van Dijk: “Zowel de rapporten als de professionals in de jeugdzorg hebben het aangegeven; de overheveling van de jeugdzorg moet tijd gegeven worden en daarbij moet er eerst geïnvesteerd worden voordat de vruchten kunnen worden geplukt. Dus niet direct bezuinigen! De overheveling gaat in zo'n fors tempo dat het bijna onverantwoordelijk te noemen is, daarom mag er op gemeentelijk niveau best op de rem worden getrapt zodat het werkveld op een degelijk tempo bij kan blijven benen.”

Wat de SP ook grote zorgen baart is de hoge verwachtingen van de 'eigen kracht'. Het beleidsstuk van het college gaat er veel te veel van uit dat gezinnen en eigen netwerken problemen zelf kunnen opvangen. We hebben het hier wel over de meest kwetsbare kinderen in de stad en de SP vindt het dan ook gevaarlijk om van 'eigen kracht' uit te gaan. Ook het Rekenkamerrapport verwijst hier naar. Van Dijk: “Ik ga ervanuit dat ondanks het eigen kracht sausje dat dit beleidsstuk heeft, alle kinderen direct de hulp krijgen die zij nodig hebben. Ik heb daarom ook de keiharde garantie van de wethouder geëist dat er geen enkel hulpbehoevend kind buiten de boot valt.”

De SP heeft verder voorgesteld om zowel duidelijkheid als ruimte te geven aan de mensen in de jeugdzorg. Er leven nog steeds onzekerheden op de werkvloer. De overheveling brengt veel veranderingen met zich mee waar veel onduidelijkheid door is ontstaan. Er moet volgens de SP meer zekerheid komen over waar de professionals aan toe zijn. De kaders van het nieuwe jeugdstelsel moeten echter niet volledig dichtgetimmerd worden omdat dat de flexibiliteit wegneemt om mee te kunnen bewegen.

Ook heeft de SP gepleit voor de huisvesting van de wijkteams in de wijk waar ze werken. Het is voor de wijkteams belangrijk om in de wijk laagdrempelig aanwezig te zijn voor de bewoners en het wijknetwerk. De SP heeft daarnaast haar zorgen geuit over het feit dat de GGZ-instellingen al bezig zijn het aantal bedden af te bouwen. Het is van groot belang dat er indien nodig flexibel opgeschaald kan worden naar meer bedden. Want wat de SP betreft mag er nooit een kind op de wachtlijst komen te staan voor toegang tot jeugd GGZ.

De moties en amendementen die Sun van Dijk heeft ingediend om dit  te bewerkstelligen zijn allemaal aangenomen.

U bent hier