h

SP: Behoud het Zuiderziekenhuis

28 oktober 2014

SP: Behoud het Zuiderziekenhuis

Vandaag is de SP samen met een groep bewoners van Tuindorp Vreewijk langs al de gemeenteraadsfracties op het Stadhuis geweest om te pleiten voor het behoud van het Zuiderziekenhuis. In 6 uur tijd hebben 936 verontruste en boze medebewoners van Tuindorp Vreewijk een petitie getekend tegen de sloop van het complex. Bijna alle fracties, op Leefbaar Rotterdam na, hebben aan de bewoners aangeven zich in te zetten om de huidige plannen van tafel te krijgen en de sloopkogel te stoppen. De SP vindt de actie van de bewoners een goed initiatief en steunt de bewoners van harte.

De gemeente Rotterdam heeft het voornemen om akkoord te gaan met de sloop van het monumentale Zuiderziekenhuis met uitzondering van het Poortgebouw, terwijl in 2007 nog werd voorgesteld om het hele complex voor te dragen als gemeentelijk monument. In het voorjaar van 2014 is er ook nog een motie aangenomen waarbij het college geopperd werd om vooralsnog niet tot sloop over te gaan. SP-raadslid Querien Velter: “In plaats van stedelijk erfgoed te koesteren, zet het college liever de boel in de uitverkoop ten behoeve van het verminderen van tekorten op de begroting en de bankrekening van de vastgoedsector.”

De SP is nog steeds van mening dat het gehele historische complex (Poortgebouw + Hoofdgebouw + Zijvleugels) behouden moet worden. Het Zuiderziekenhuis heeft een grote architectuurhistorisch, stedenbouwkundige en cultureelhistorische waarde voor Rotterdam-Zuid. Het heeft daarnaast ook grote waarde voor de bewoners van Tuindorp Vreewijk. De bewoners van Tuindorp Vreewijk voelen zich terecht door het stadsbestuur voorgelogen en twijfelen aan de betrouwbaarheid van het bestuur, gezien het college zelf in het coalitieakkoord heeft aangegeven “zorgvuldig om te gaan met monumenten en (religieus) erfgoed”,  zoals het Zuiderziekenhuis.

De SP pleit voor een herontwikkeling van het Zuiderziekenhuis en is positief over de gesprekken die op initiatief van de ChristenUnie-SGP gehouden worden met verschillende marktpartijen. Velter: “De gemeente zou actief moeten zoeken en praten totdat er marktpartijen zijn gevonden die die herontwikkeling willen en kunnen uitvoeren”. De politieke wil is er zogenaamd bij de meerderheid van de fracties, nu is het aan het college om daar gehoor aan te geven en terug te komen op foute keuzes in het verleden. Stop de verkwanseling van cultuurhistorisch erfgoed, stop de sloop van het Zuiderziekenhuis!

U bent hier