h

SP motie herinvoering formulierenbrigade aangenomen!

20 december 2012

SP motie herinvoering formulierenbrigade aangenomen!

De motie van de SP voor herinvoering van de formulierenbrigade is vanavond tijdens de laatste raadsvergadering van 2012 aangenomen. Tijdens deze vergadering werd gesproken over de schuldhulpverlening in Rotterdam. Schulden zijn een bron van vele problemen in deze stad zowel op menselijk als maatschappelijk niveau. De SP-fractie vindt dat de overheid hier een belangrijke taak te vervullen heeft.

Josine Het nieuwe beleidskader voor de aankomende jaren is volgens de SP een harde bezuinigingsopgave die in een mooi jasje van eigen verantwoordelijkheid is gehesen. De SP ziet een aantal grote problemen in de uitvoering en gelooft niet dat dit nieuwe kader veel gaat oplossen. De SP ziet twee grote problemen in de uitvoering en gelooft niet dat dit nieuwe kader veel gaat oplossen. Eén daarvan is het functioneren van de zogenoemde twee lijn, de Rotterdamse kredietbank. Door de dit nieuwe kader krijgen straks slechts de 'lucky few' nog toegang tot deze minnelijke en wettelijke schuldhulp. SP-raadslid Josine Strörmann: “Nergens is een verbeterplan van de kredietbank te zien. We zien slechts veel minder personeel. Datzelfde personeel dat al reorganisatie na reorganisatie meemaakte en de afgelopen jaren met elke politieke gril mee moest waaien.

Het tweede probleem gaat om de zogenoemde eerste lijn. Strörmann: Zoals het kader beschrijft hoe deze eerste opvang moet gaan functioneren is verre toekomstmuziek. Die eerste lijn is voor een belangrijk deel wegbezuinigd. Dit gaat leiden tot flinke wachtlijsten. Hoeveel uren maatschappelijk werk denkt het college dat er zijn in deze stad? Als dit zo door gaat verdient die eerste lijn een flink infuus van niet alleen geld maar ook ondersteuning en vertrouwen. Ga echt vertrouwen op die professionals.”

De SP-fractie beseft zich dat een schone lei voor mensen met schulden niet altijd mogelijk is. Maar deze mensen moeten wel goed geholpen worden om erger te voorkomen. Strörmann: "Schulden oplossen wordt door veel professionals als absolute prioriteit genoemd omdat alles beter loopt zonder de druk van schulden. Mensen niet helpen, hoe veel ze ook recidiveren of frauderen, zorgt voor grote maatschappelijke problemen die niet zomaar verdampen, ook niet door de 'zorg maar voor jezelf want wij doen het zeker niet/zelfredzaamheidspiramide van de gemeente'.

Daarom diende de SP-fractie een motie in om de eerste lijn te ondersteunen met een puike formulierenbrigade zoals we vroeger hadden. In elke wijk laagdrempelige hulp met je papieren en financiën. Dit helpt preventief en/of helpt mensen op weg naar het afbetalen van schulden omdat ze de boel weer op orde krijgen. Strörmann: "Er zijn natuurlijk de vrijwilligersprojecten op dit vlak maar wij zouden hier echt banen van willen maken, zoals vroeger. Leidt mensen uit de bijstand hier voor op."

De motie van de SP is mede ondertekend door GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP

/nieuws/initiatiefnota_Schuldhulp.pdf

/nieuws/2011/03/schuldhulp-kan-beter

U bent hier