h

SP-motie Armoedebestrijding alsnog aangenomen

29 november 2012

SP-motie Armoedebestrijding alsnog aangenomen

De motie Armoedebestrijding van de Rotterdamse SP-fractie, die in de begrotingsbehandeling twee weken geleden strandde, is vandaag alsnog aangenomen door de gemeenteraad. De vorige keer staakten de stemmen, 22 tegen 22.

JosineHet kabinet biedt financiële ruimte voor deze motie 'Meerjarenplan Armoedebestrijding' van de SP. In het huidige regeerakkoord van ons nieuwe kabinet staat het volgende: “De individuele bijzondere bijstand voor daadwerkelijk gemaakte kosten wordt verruimd. Extra aandacht is er voor gezinnen met kinderen, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen (...)Het is belangrijk dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen sporten. (...) Mensen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen zonder zicht op verbetering, krijgen op individuele basis een toeslag. (...) Voor dit hele pakket wordt structureel 100 miljoen vrijgemaakt.”

Een bepaald percentage van deze 100 miljoen euro zal Rotterdam toekomen. De SP-fractie wil dit geld zo goed en efficiënt mogelijk inzetten voor de in het akkoord genoemde groepen die in Rotterdam wonen. SP-raadslid Josine Strormann: ''En die groepen zijn er helaas genoeg in Rotterdam, dus willen we dat geld goed besteden.''

De SP vraagt in de motie het college om, in de Kaderbrief 2014, met een voorstel tot een meerjarenplan te komen waarin staat waar dit rijksgeld naar toe gaat en het totaal van de bestaande armoedemiddelen. De gemeenteraad kan dan met een raadsdebat dit plan aanpassen en vaststellen.

U bent hier