h

Hogere afdracht Havenbedrijf van de baan

14 november 2012

Hogere afdracht Havenbedrijf van de baan

Er leek zich een grote meerderheid af te tekenen voor een SP-motie over een verhoging van het dividend (betaling aan aandeelhouders) van het Havenbedrijf aan de gemeente Rotterdam. Tijdens de behandeling van de begroting van 2013 in de gemeenteraad liet de PvdA het afweten.

Leo de KleijnDe gemeente Rotterdam is de grootste aandeelhouder, vanaf de verzelfstandiging, van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR). Toch neemt de gemeente genoegen met een dividend van vier procent over het ingelegde vermogen om de investering in de Tweede Maasvlakte mogelijk te maken. Het HbR heeft een stevige financiële positie en investeert intussen in onder meer Oman en Brazilië; de relatieve opbrengst voor de stad van de haven is vele malen kleiner dan in Amsterdam het geval is.

SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn: ''Gesubsidieerde instellingen hebben de afgelopen jaren stevig, met bezuinigingen, moeten bijdragen aan de gemeente Rotterdam terwijl er in deze financieel moeilijke tijd geen beroep is gedaan op het Havenbedrijf.''

Met de motie wilde de SP dat het college in overleg ging met het rijk en het Havenbedrijf Rotterdam om de bestaande afspraak open te breken en tot een flinke verhoging van het dividend te komen. De motie werd ondersteund door Groenlinks en Leefbaar Rotterdam. De PvdA, die voorstander was van een hogere afdracht van het Havenbedrijf, liet het op het nippertje afweten en stemde tegen. Hierdoor werd de motie niet aangenomen.

U bent hier