h

'Wel burgerkracht moeten tonen maar niet mogen zeggen wat je belangrijk vindt...'

28 september 2012

'Wel burgerkracht moeten tonen maar niet mogen zeggen wat je belangrijk vindt...'

De SP is er voorstander van dat bewoners van wijken samenwerken om die buurt zo veel mogelijk in te richten als ze dat zelf willen. Een goed voorbeeld van zo'n groep assertieve buurtbewoners vind je in het Oude Westen. Zo'n zeventig groepen vrijwilligers, gelieerd aan Aktiegroep het Oude Westen houden de buurt gezellig en leefbaar. Eens per maand verzamelen ze zich voor 'Het actiecafé' om wijknieuws uit te wisselen. Ik nam gisteren een kijkje en kwam er energiek weer vandaan.

Bewoners maken zich zorgen

Door Liesbeth Hoogenboom

Wat direct opvalt is hoe vol de zaal van de Aktiegroep aan de Gaffelstraat is gestroomd. Zo'n tachtig mensen, jong (stok)oud, man vrouw van zo ongeveer alle nationaliteiten die de wijk moet tellen zijn bijeengekomen om bij te praten met elkaar en om over het belangrijkste nieuws te discussiëren. Een buurtbewoner legt mij – bewoner van een deelgemeente verderop – spontaan uit hoe het café in z'n werk gaat en wat ik kan verwachten.

Welzijnswerk zonder welzijnswerkers

Het thema dat de gemoederen vanavond bezighoudt is de aanbesteding van het welzijnswerk in de deelgemeente (Centrum). De bazen van de oude vertrouwde ouderen- en jongerenwerkers hebben die aanbesteding niet gewonnen en dreigen dus te verdwijnen uit de wijk. De bewoners zijn duidelijk ontstemd. 'Jullie gooien deze mensen weg als oude schoenen, terwijl zij ons goed kennen en al tientallen jaren ondersteunen.' En: 'Ik kom vaak bij het Vraagwijzerloket. De mensen kennen me daar goed. Ik heb geen zin om steeds aan iemand anders m'n hele verhaal te moeten vertellen.'
Toch vindt de deelgemeente Centrum dat het allemaal anders moet. 'De wijk staat namelijk laag op de sociale index.' Op het argument van een van de bewoners dat dat ook aan andere factoren ligt, zoals de crisis en daaruit volgende armoede, wordt niet ingegaan. De deelgemeente vindt ook dat er meer de nadruk moet komen te liggen op wat mensen zelf kunnen, de zogenaamde burgerkracht. Iemand in de zaal reageert bozig: 'We moeten dus wel burgerkracht tonen, maar we mogen niet aangeven - laat staan beslissen - wat we belangrijk vinden.' Wederom stilte van de andere kant.

De deelgemeente legt uit
De deelgemeente legt de gemaakte keuzes uit

De deelgemeente heeft nogal een krap tijdsschema gemaakt voor de overgang van de ene naar de andere welzijnswerkaanbieders. Daardoor is er ook nog heel veel onduidelijk. Zo staat het voortbestaan van de Ruilbalie op de tocht en is het onduidelijk wie het werk van de sociaal raadslieden gaat invullen. De deelgemeente geeft bij monde van bestuurder Marjolein Masselink aan dat dat zo is gepland om alles goed op orde te hebben voordat eventueel de deelgemeentes worden afgeschaft. 'Mooi,' roept iemand vanuit de zaal, 'geef dat geld dat je dan bespaart maar aan ons, dan regelen we onze zaken zelf wel.' Applaus klinkt.

Creatieve buurtbewoners

Na de pauze worden de wijknieuwtjes op wat luchtiger manier besproken. Tante Lewina leidt met een grap en een grol en een sneer – naar de nieuwe welzijnsorganisaties – de onderwerpen in.
Zo worden de winnende wijkinitiatieven bekend gemaakt en de bedenkers in het zonnetje gezet. Er zijn creatieve ideeën voor het bevorderen van de samenhang in de wijk, voor het bevorderen van de taal en voor het opzetten van een wijkbibliotheek. De winnaars krijgen geld om hun ideeën een eerste impuls te geven.

Wijkinitiatief in het zonnetje gezet
Wijkinitiatieven worden in het zonnetje gezet

Tot slot wordt er afscheid genomen van de wijkagent en wordt de nieuwe welkom geheten. Een bewoner geeft de man een boodschap mee: 'Wij zien de drugsoverlast in de wijk toenemen. We zien vaker gebruikers en bedelaars en ook op straat liggen steeds vaker drugszakjes. Let daar op.' Het wordt beloofd.

Concurrentie welzijnswerk slecht idee

Het Aktiecafé maakt duidelijk dat het belangrijk is om een tegengeluid aan de politiek te laten horen. Dat je laat weten dat je heel goed zelf wel weet wat goed is voor je wijk. En dat je je wil inzetten voor je wijk. Dat je daarom eist dat je serieus gesprekspartner voor de politiek en de organisaties bent. Goed, professioneel opgeleid opbouwwerk, met mensen die de wijk goed kennen is daarbij onontbeerlijk. Aanbestedingen, die de organisaties tegen elkaar laten concurreren op prijs passen hier totaal niet bij. Goed opbouw- en welzijnswerk verdient goed personeel dat fatsoenlijk betaald wordt. En dat niet 'als een oude schoen' wordt ingeruild. Dat hebben de mensen in het Oude Westen heel goed begrepen.

Aktiegroep Oude Westen

U bent hier