h

SP: Gemeente en stadsregio moeten acties RET-ers steunen

21 december 2010

SP: Gemeente en stadsregio moeten acties RET-ers steunen

Begin februari gaat het personeel van de RET, het Amsterdamse GVB en de Haagse HTM staken tegen de bezuinigingen en de verplichte aanbesteding van het stadsvervoer. De Rotterdamse SP-fractie roept de directie van de RET, de gemeente en de stadsregio Rotterdam op om de acties van het personeel te steunen. Fractievoorzitter Leo de Kleijn: "Met een bezuiniging van tachtig miljoen euro op het openbaar vervoer in de regio dreigt een enorme kaalslag. De SP wil dat de gemeente Rotterdam en de stadsregio de acties ondersteunen door reizigers en publiek te informeren over de desastreuze gevolgen van het kabinetsbeleid."

Bus

Op woensdag 12 januari spreekt de raadscommissie vervoer over de RET en zal de SP voorstellen dat de stadsregio en het gemeentebestuur niet mee gaan werken aan de verplichte aanbesteding. De Kleijn: "Wat mij betreft laat Rotterdam zich niet als een mak schaap naar de slachtbank leiden. Het kabinet moet luid en duidelijk te horen krijgen dat Rotterdam zich tot het uiterste zal blijven verzetten tegen dit bezuinigingspakket en de verplichte aanbesteding. De gemeente en de stadsregio moeten wat de SP betreft tot over het randje om het openbaar vervoer in de stad op een aanvaardbaar peil te houden. Bestuurlijke ongehoorzaamheid is daarbij wat mij betreft niet uitgesloten."

De Kleijn noemde het al eerder een "grove leugen" en "een illusie" dat de marktwerking een besparing op zou kunnen leveren van veertig miljoen, zonder kaalslag in het openbaar vervoer in de regio. De Kleijn: "Ga maar na. De stadsregio betaalt nu 166 miljoen euro aan de RET, een deel van dat geld bestaat uit kapitaallasten en uitgaven voor sociale veiligheid, die ook een ander vervoersbedrijf zal moeten betalen. Het kabinet denkt dat aanbesteden de kosten met een derde kan verlagen. Wie dat gelooft kletst echt uit zijn nek. Of je moet van plan zijn om voortaan met vrijwilligers als buschauffeur of trambestuurder te gaan rijden"

U bent hier