h

Reuten: "18 Miljard door 3% extra belasting voor de 8% rijksten"

13 december 2010

Reuten: "18 Miljard door 3% extra belasting voor de 8% rijksten"

Zondagmiddag gaf SP Eerste Kamerlid en hoofddocent economie van de UVA Geert Reuten een college aan Rotterdamse SP'ers over de overheidsbezuinigingen 2011-2015. Hij gaf aan wat de gevolgen zijn en schotelde alternatieven voor die er zijn om het begrotingstekort te dichten.

Dat het goedkope retoriek is om te zeggen dat hogere belastingen voor de allerhoogste inkomens niets oplevert, bewees Reuten met cijfers. Reuten: "Wanneer de acht procent hoogst vermogende Nederlanders drie procent meer belasting gaan betalen, dan levert dat 18 miljard euro op! Laat dat nou precies het bedrag van de voorgenomen bezuinigen zijn." Die acht procent hoogst vermogende Nederlanders bezit overigens 49 procent van het totale Nederlandse vermogen.

geert

Wat dit kabinet doet is de liberale droom verwezenlijken. Een droom waarin de overheid steeds minder armslag krijgt en waar individuele burgers zelf bepalen wat zij met hun geld doen. Dat dit ten koste zal gaan van de solidariteit en dat juist de mensen met de laagste inkomens dit gaan voelen, is volgens Reuten precies waarvoor dit kabinet kiest. Geert Reuten: "Je kunt alles verdedigen, maar het is toch verschrikkelijk grof dat we bezuinigen op de allerarmsten: de ontwikkelingshulp en op de mensen die werken in de sociale werkplaatsen."

Waarom de uitverkoop van de collectieve sector eigenlijk niet mogelijk zo mogen zijn, toonde Reuten aan met de bankencrisis. Wanneer een bank zou omvallen, dan veroorzaakt dat een domino-effect en om het systeem intact te houden, moet de overheid financieel bijspringen. Hetzelfde kan gebeuren met onze energievoorziening, want ook zonder energie kunnen we niet. Wanneer bijvoorbeeld de Essent failliet dreigt te gaan, dan heeft de overheid ook twee keuzen: de energievoorziening laten vastlopen of financieel bijspringen. Geert Reuten: "Eigenlijk zou alles wat niet failliet mag gaan staatseigendom moeten zijn. Alleen dan kunnen we voorkomen dat we verliezen moet socialiseren."

geert

De aanwezigen deelden de conclusie dat belastingen iets positiefs zijn, ze maken het namelijk mogelijk om solidariteit te organiseren. Het negatieve imago wat rond belastingen hangt is dan ook iets wat doorbroken dient te worden. Er moet weer een collectief besef komen dat belastingen nodig zijn om onze welvaart te behouden.

U bent hier