h

Nieuw afdelingsbestuur: Vertrouwde krachten en vers bloed

30 september 2010

Nieuw afdelingsbestuur: Vertrouwde krachten en vers bloed

Vorige week kozen Rotterdamse SP-leden een nieuw afdelingsbestuur. Het nieuwbakken bestuur kent een mooie mix van oude en vertrouwde krachten en van vers en jong bloed. Liefst zeven SP'ers kregen voor het eerst het vertrouwen van de ledenvergadering, waarvan liefst vier afkomstig uit ROOD, een bewijs dat de jeugd de toekomst heeft. De zeven nieuwelingen werden aangevuld met zes bestuursleden die volgens de leden een nieuwe bestuursperiode hadden verdiend.

Naast de bestuursverkiezing werd er teruggeblikt op de afgelopen bestuursperiode, maar er werd vooral vooruitgekeken naar het komende jaar. Een periode waarin er een harde en volhardende strijd geleverd moet gaan worden om de rechtse aanval op onze sociale verworvenheden af te weren. Verder zullen we er alles aan moeten doen om een halt toe te roepen aan de polarisatie tussen bevolkingsgroepen om daarmee een tweedeling in de maatschappij te voorkomen. Een belangrijke conclusie die getrokken werd is dat we iedereen daarvoor keihard nodig zullen hebben, dus "Kom maar op!" met jullie ideeen en voorstellen.

Wie is wie, en wie doet wat?
Van de dertien bestuursleden zijn er twee in functie gekozen, namelijk de voorzitter en de organisatiesecretaris. Daarnaast maakt de fractievoorzitter automatisch deel uit van het afdelingsbestuur. De overige tien bestuursleden zijn gekozen als algemeen bestuurslid. In onderling overleg zijn de bestuursleden tot een taakverdeling gekomen.

Ineke PalmIneke Palm (1951 - Hillegersberg-Schiebroek) zal de komende bestuursperiode wederom de taak op zich nemen om de afdeling als voorzitter te leiden. De afgelopen bestuursperiode heeft ze zich naast haar voorzitterstaken enorm ingezet voor de interculturele werkgroep. In haar dagelijks leven is Ineke werkzaam voor het wetenschappelijk bureau van de SP.

Vincent VergeerVincent Vergeer (1983 - Charlois) is de nieuwe organisatisecretaris. In die hoedanigheid zal hij bezig houden met de organisatorische taken binnen de afdeling en de interne en de externe media. Het afgelopen jaar leidde hij de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen en was hij contactpersoon van ROOD in Rotterdam, een taak die hij nu heeft overgedragen aan Loes de Kleijn. In zijn dagelijks leven studeert hij bestuurskunde, sociologie en filosofie.

Leo de KleijnLeo de Kleijn (1958 - Noord) neemt als fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad automatisch zitting in het afdelingsbestuur. Zijn belangrijkste taak binnen het bestuur is dan ook om als schakel te fungeren tussen de fractie en de afdeling. Verder zal Leo verantwoordelijk zijn voor acties in het Centrum en zijn kennis over huisvesting inzetten om daar waar nodig tot actie over te gaan.

Theo CoskunTheo Coskun (1950 - Noord) wil in het bestuur zijn enorme ervaring binnen de SP inzetten om als coach te fungeren voor de vele jonkies. Als kersverse dagelijks bestuurder in Charlois zal hij verder zijn bestuurservaring delen met de rest van het bestuur. Binnen de afdeling zal hij zich ook bezig houden met de buitengebieden, om te trachten een nieuwe afdeling op te richten in de regio.

Sjoerd van DijkSjoerd van Dijk (1983 - Kralingen-Crooswijk) neemt voor het eerst plaats in het afdelingsbestuur en zal daarin verantwoordelijk zijn voor de kerngroepen en evenementen. Sjoerd is zelf kerngroepcoördinator in Kralingen-Crooswijk. In zijn dagelijks leven is hij werkzaam als beleidsmedewerker Economische Zaken, Toerisme en Recreatie bij de Gemeente Drimmelen in de Biesbosch.

Laura van DuinLaura van Duin (1984 - Charlois) is een andere nieuwkomer in het afdelingsbestuur en zal zich gaan bezighouden met acties aangaande het brede begrip sociale zaken, waarbinnen met name veel aandacht voor armoede zal zijn. Het afgelopen jaar was Laura met name actief binnen ROOD. Op dit moment is ze bezig om haar studie sociologie, met als afstudeerrichting grootstedelijke vraagstukken en beleid, af te ronden.

Sun van LeeuwenSun van Leeuwen (1983 - Kralingen-Crooswijk) zal gaan fungeren als vliegende keep binnen het afdelingsbestuur. Daarnaast zal ze zich gaan richten op het activeren van leden. Ook Sun is een nieuw gezicht binnen het bestuur. Ze studeert culturele en maatschappelijke vorming, waarvoor ze op dit moment stage loopt bij onze gemeenteraadsfractie.

Nico van NoorloosNico van Noorloos (1951- Charlois) is de 'oudste' nieuwe kracht binnen het bestuur. Nico is de drijvende kracht achter de net opgerichte Rotterdamse SP-hulpdienst. Als bestuurslid zal hij zich dan ook vooral bezig houden met het tot een succes maken van de hulpdienst. Hij is werkzaam als werkvoorbereider bij de European Container Terminal (ECT) en volgt daarnaast de post HBO bedrijfskunde.

Diederik OldersDiederik Olders (1970- Hillegersberg-Schiebroek) zal zich het komende bestuursjaar gaan bezighouden met de coördinatie en het organiseren van scholingen binnen de Rotterdamse afdeling in de breedste zin van het woord. Het afgelopen jaar heeft hij zich vooral bezig gehouden met media en inhoudelijke zaken. In het dagelijks leven is Diederik werkzaam voor de landelijke SP als eindredacteur van de Tribune.

Aida RahmanAida Rahman (1970 - Delfshaven) zal zich als kersvers bestuurslid gaan bezig houden met leden. Ze zal zich gaan richten op het meer betrekken en activeren van onze leden bij allerhande activiteiten. Aida heeft een enorme ervaring in de welzijnssector en is op dit moment werkzaam als onderzoeker bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) te Rotterdam.

Agostinho dos SantosAgostinho dos Santos (1963 - Ijsselmonde) is ook een nieuwkomer in het bestuur en zal zich gaan bezig houden met interculturele vraagstukken. Daarnaast wil hij een kerngroep gaan starten in Ijsselmonde. Agostinho is werkzaam als adviseur mobiliteitscentrum voor het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en is freelance programmamaker en regisseur.

Wiel SendenWiel Senden (1950 - Hillegersberg-Schiebroek) heeft zich wederom beschikbaar gesteld als penningmeester. Wiel zal daarnaast binnen de afdeling verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van ledenbezoeken aan onze nieuwe leden. Naast zijn taken voor de afdeling is hij ook regiovertegenwoordiger en Statenlid.

Querien VelterQuerien Velter (1984 - Delfshaven) is nieuw in het afdelingsbestuur. Als de Benjamin van het bestuur zal ze verantwoordelijk zijn voor ROOD, jong in de SP. Verder zal ze zich gaan bezig houden met acties gericht op huisvesting. Querien is in de afrondende fase van haar studie bouwkunde en architectuur.

De vergadering werd afgesloten met een dankwoord van Ineke Palm aan de afzwaaiende bestuursleden: Lot van Baaren, Dilber Seckin, Oane Sikkema, Christine de Vos, Jessica van Ruitenburg en in het bijzonder aan Kevin Levie die zich sinds mensenheugenis inzette voor de afdeling als organisatiesecretaris.

U bent hier