h

Studenten verdienen beter dan PVDA

3 februari 2010

Studenten verdienen beter dan PVDA

Studenten van de Erasmus Universiteit hebben genoeg van de bezuinigingen die het hoger onderwijs treffen, Plasterk gaat nu nog eens 20% bezuinigen op onderwijs, waarbij het afschaffen van de studiefinanciering een serieuze optie is. Studenten moeten zo steeds meer betalen, voor steeds minder goed onderwijs. Dit is de reden dat studenten, verenigd in Comité SOS, de gehele week al actie voeren en morgen zal er om 13.00 een demonstratie plaatsvinden op het Van Tinbergen Plein, waar Plasterk zijn beleid gaat proberen te verdedigen.

Hoe is het mogelijk dat een land die de ambitie heeft uitgesproken om tot de top vijf kenniseconomieën van de wereld te willen behoren, gaat bezuinigen op onderwijs? De drijvende kracht achter Nederland is innovatie, maar door bezuinigingen in het hoger onderwijs zal er in de toekomst steeds minder ruimte zijn voor creatieve geesten, met alle gevolgen van dien: een huisarts die niet voldoende is opgeleid, docenten met steeds minder capaciteiten en te weinig experts om onze dijken te bewaken.

Het afschaffen van de studiebeurs zal er toe leiden dat alleen jongeren met 'rijke' ouders het zichzelf nog kunnen veroorloven om te gaan studeren; hierdoor zal er enorm veel potentie verloren gaan. Helaas vindt de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), de werkgeversorganisatie van de Nederlandse universiteiten, dit geen probleem, want die heeft al laten weten dat wat hen betreft de rekening van Plasterk moet worden neergelegd bij de studenten.

Met de acties deze week heeft Comité SOS voor ogen dat de politiek zijn ogen opent en niet verder gaat bezuinigen op onderwijs. Daarnaast eist het Comité van de rector magnificus Henk Schmidt van het College van bestuur van de Erasmus Universiteit dat hij zich zal uitspreken tegen de bezuinigingen; dat hij afstand doet van de uitspraken van de VSNU; dat hij toezegt het collegegeld niet te verhogen en dat studenten geen extra collegegeld gaan betalen wanneer zij meer dan één studie volgen. Kort samengevat eisen de studenten van hem dat hij de kant van zijn studenten kiezen. Helaas heeft Schmidt tot nu toe geen enkele eis ingewilligd.

Naast de dreigende bezuinigingen is er de afgelopen jaren door toedoen van minister Plasterk al enorm bezuinigd op hoger onderwijs. ten eerste zal het collegegeld gefaseerd worden verhoogd met 200 euro per maand. Ten tweede is er op de meeste universiteiten een harde knip ingevoerd tussen de bachelor en de master, waardoor studenten onnodige studievertraging oplopen. Ten derde is het collegegeld voor de tweede studie vrijgegeven, hierdoor mogen universiteiten zelf bepalen of en hoeveel collegegeld zij extra gaan vragen aan ambitieuze studenten die meerdere studies willen volgen. Ten slotte wordt er ruim 100 miljoen euro weggehaald bij de universiteiten en ingezet voor tijdelijke onderzoeksprojecten. En nog vindt Plasterk het niet voldoende en overweegt hij nu dus om de studiefinanciering af te schaffen.

Gisteren kwam PvdA-wethouder Schrijer campagne voeren om de demonstrerende studenten "een hart onder de riem te steken" tijdens hun acties op het Erasmus. Echter, PvdA-minister Plasterk is het brein achter de geplande bezuinigingen, de studenten verdienen beter dan de PvdA. Daarom demonstreren de SP-jongeren (ROOD) morgen samen met studenten van de Erasmus Universiteit tegen bezuinigingen in het hoger onderwijs.

Teken de petitie
S.O.S. Comité Rotterdam
Studentendemonstraties

U bent hier