h

Mosquito's het zwijgen opgelegd

27 januari 2010

Mosquito's het zwijgen opgelegd

SP-fractievoorzitter Theo Coşkun heeft vanmiddag met leden van ROOD, de jongerenafdeling van de Rotterdamse SP twee mosquito's geïsoleerd aan de Wolphaertsbocht in Oud-Charlois. Dit deden zij omdat burgemeester Aboutaleb zijn belofte van vier maanden geleden om alle mosquito's aan de wet te toetsen nog steeds niet is nagekomen.

De eerste mosquito wordt vakkundig geisoleerd
De eerste mosquito wordt vakkundig geïsoleerd

De Rotterdamse gemeenteraad heeft op 8 oktober regels opgesteld in een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waarin de inzet van de mosquito aan regels wordt onderworpen. Burgemeester Aboutaleb heeft toen ook de belofte gedaan om alle 37 voor jongeren hinderlijk zoemende apparaten in Rotterdam met de nieuwe regels in de hand te bekijken en te beoordelen of ze weg moeten of kunnen blijven hangen. Coşkun: "Maar tot op heden is hij die belofte niet nagekomen, daarom heeft ROOD vanmiddag zelf het heft in handen genomen en een paar mosquito's die er onterecht hangen geluidsdicht afgeschermd."

Bij het beoordelen of de mosquito’s al dan niet toegestaan zijn, werden niet maatstaven van de SP gebruikt, omdat dan iedere mosquito sowieso uitgezet zou zijn. ROOD hanteerde de richtlijnen die in de APV zijn opgenomen en bekeek zo voor elke mosquito of ze er terecht hangen of niet. ROOD-woordvoerder Vicent Vergeer: "De resultaten van het onderzoek zijn duidelijk: maar 6 mosquito’s voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de APV.

Theo Coskun geeft uitleg
Theo Coşkun geeft uitleg over de actie

Inzet van mosquito is symptoombestrijding
Er zijn verschillende redenen voor de SP om de mosquito's weg te willen hebben uit de straten. Ten eerste worden jongeren ermee gediscrimineerd. De openbare ruimte is voor jong en oud en op straat staan is niet verboden. Als mensen zich op straat misdragen - jong of oud - zijn er voldoende middelen om de overlast te bestrijden. Ten tweede wordt het probleem van hangjongeren verplaatst met een mosquito, niet opgelost. Jongeren gaan gewoon vijftig meter verderop met elkaar staan praten. En ten slotte geeft het politici en bestuurders de mogelijkheid om niet echt te hoeven investeren in jongeren.

De kritiek van ROOD op de mosquito wordt ook hogerop onderstreept, zo blijkt wel uit het antwoord van de Europese commissaris voor mensenrechten Thomas Hammarberg op de vraag wat hij van de inzet van de mosquito vindt: “Dit beperkt het recht van jongeren op vrije beweging en op hun recht op samenkomsten en is ook slecht voor hun gezondheid. De Mosquito zou onmiddellijk uitgebannen moeten worden.”

De SP pleit voor meer jongerenwerkers en buurthuizen. Jongeren moeten de ruimte krijgen om jong te zijn en degenen die het verzieken voor de anderen moeten gewoon door een wijkagent worden aangepakt.


Kevin Levie was donderdag te gast bij Regio Magazine over de mosquito en de actie. Bekijk het item hier:


Inzet van mosquito's werkt averechts
Theo Coşkun piept gemeenteraad weg

U bent hier